EOI Calvia

Adaptacions

L’alumnat que necessiti condicions especials per seguir correctament el curs i/o fer les proves a causa d’algun tipus de discapacitat física o sensorial, d’alguns graus de discapacitat motriu i d’hipoacúsia, trastorns de la parla, o discapacitats múltiples pot sol·licitar una adaptació al llarg del curs i/o l’adaptació d’una o més parts de les proves finals o de certificació.