EOI Calvia

Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes de Calvià és un centre públic no universitari de règim especial depenent del Govern de les Illes Balears. L’EOI de Calvià forma part de la xarxa de les escoles oficials d’idiomes de l’estat, especialitzades en l’ensenyament i certificació d’idiomes moderns per a adults. Es va crear l’any 2005, després de funcionar com a extensió de l’EOI de Palma des del 2001.

Ofereix ensenyaments especialitzats d’alemany, anglès i català dirigits a persones de més de 14 anys, als quals ofereix vies d’aprofundir o augmentar la seva formació al llarg de la vida i donar resposta a necessitats personals, professionals, acadèmiques o al desig d’enriquir el seu bagatge cultural. El centre està habilitat per impartir tots els nivells, tot i que l’oferta anual de cursos depèn de la demanda. A més, administra les proves per a l’obtenció de títols oficials d’idiomes en tots els nivells definits pel Marc Europeu Comú de Referència. 

L’EOI de Calvià és el centre de referència per a l’aprenentatge d’idiomes als municipis de Calvià i Andratx. S’hi ofereixen cursos presencials i semipresencials, s’hi duen a terme proves de certificació per a alumnes lliures i s’hi col·labora amb centres de secundària dels dos municipis adscrits amb el programa EOIES.

Formant part del conjunt d’escoles oficials d’idiomes de Mallorca, està ubicada i dimensionada per donar servei principalment als ciutadans i les institucions dels municipis de Calvià i Andratx, que són el seu àmbit geogràfic de referència. Aquestes dimensions li permeten oferir un servei de proximitat i flexible que s’adeqüi amb agilitat a les necessitats del seu entorn i un tracte força personalitzat als ciutadans que hi acudeixen.