EOI Calvia

Avís legal i política de privacitat

Avís Legal

Denominació Social: Escola Oficial d’Idiomes de Calvià
Domicili Social: C/Arquitecte Francesc Cases s/n, 07181, Bendinat
CIF / NIF: Q0700410D
Telèfon: 971 4700 150
Adreça electrònica: eoicalvia@eoicalvia.com
Pàgina Web: https://www.eoicalvia.com

EOI Calvià, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris la present informació amb el qual vol donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris de les condicions d’ús del lloc web.

La web de l’EOI Calvià té com a finalitat donar a conèixer les activitats que realitza i els serveis que presta a l’alumnat i al públic en general.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a què funcioni correctament. S’actualitza periòdicament i se’n garanteix un bon manteniment. No obstant això, l’EOI Calvià no pot garantir l’aparició de problemes tècnics o d’altres circumstàncies semblants que facin imposible l’accés a la página web.

L’EOI Calvià no se’n fa responsable de les conseqüències, danys i/o perjudicis que es derivin de l’accés a la seva web, de l’ús que es faci de la informació que conté o de l’accés a altres materials a Internet que es faci a través dels enllaços. Qualsevol llista que s’hagi publicat i/o aparegui en aquesta web té només caràcter informatiu. Sempre trobareu les llistes i dades oficials als taulers de l’EOI Calvià.

En certs casos algunes dades personals són necessàries per poder fer ús dels serveis interactius de comunicació, inscripció o obtenció de documents. En aquest cas, el centre no assumeix cap responsabilitat respecte dels problemes que puguin resultar de la consulta d’aquesta pàgina o d’aquelles altres pàgines externes amb les quals té enllaços.

Objecte de l’avís legal

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El prestador, d’ara en endavant, l’EOI Calvià es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació en el lloc web del prestador.

Propietat intel·lectual i industrial de la WEB

Tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis són titularitat de S2Disseny.

Correspon a l’EOI Calvià l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Les observacions respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es poden comunicar mitjançant el correu electrònic; eocalvia@educaib.eu.

Condicions per a la reproducció parcial:

  • Que s’esmenti expressament com a font d’informació.
  • Que es faci amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual o privat.
  • Que cap contigut inclòs en aquesta web sigui modificat de cap manera.
  • Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de continguts que l’acompanyen.
  • Que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.
  • Responsabilitat amb els enllaços externs

La funció dels enllaços que hi ha en aquesta pàgina tenen només finalitat informativa.

Responsabilitat sobre seguretat

L’EOI Calvià no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena al centre.

Responsabilitat dels continguts de la WEB

L’EOI Calvià rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts que conté i es reserva el dret d’actualitzar-los quan vulgui, d’eliminar-los, de limitar-los o d’impedir-hi l’accés de manera temporal o definitiva.

L’EOI Calvià s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, quan aquesta informació hagi esta manipulada o introduïda per un tercer que n’és aliè.

L’EOI Calvià no es responsabilitza d’aquella informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada pel prestador.

Confidencialitat de les dades

L’EOI Calvià es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants i a complir tots els requisits legals en vigor.

D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’EOI Calvià es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i de l’adopció de les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre la utilització de les seves dades personals, així com a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.

En determinades circumstàncies, les persones interessades també podran demanar la limitació del tractament de les seves dades personals, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Deixem a disposició dels usuaris exercir els seus legítims drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (també coneguts amistosament amb el nom “Drets ARCO”) escrivint al prestador a eoicalvia@educaib.eu

Accés de les dades a tercers

D’acord amb el que estableix la Llei de protecció de dades, l’EOI Calvià garanteix que les dades objecte de tractament no seran cedides, venudes, arrendades ni traspassades a cap empresa, organització o entitat que sigui aliena al prestador.

Confidencialitat

L’EOI Calvià està obligada, per aquesta política de protecció de dades, al deure de secret en les relacions amb els usuaris de la seva pàgina web. Totes les comunicacions privades entre el prestador i els usuaris seran considerades confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencialitat la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts i la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament ambdues part, sent competents els Jutjats i Tribunals de Palma per a la resolució de tots el confictes que es derivin de l’ús que se’n fa o que s’hi relacionin.