EOI Calvia

Llibres de text

Curs 2024-25

Atenció! Els llibres de text es publicaran a principis de setembre. Pregam assisitir a la primera classe abans de comprar el llibre de text.

Bàsic A1

Bàsic A2 

Intermedi B1 
PANORAMA. Deutsch als Fremdsprache B1, Kursbuch, Gesamtband, Ed. Cornelsen, ISBN-3-06-1205232

Intermedi B2.1
Weitblick B2.1. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Ed. Cornelsen, ISBN: 978-3-06-120889-9

Intermedi B2.2
Weitblick B2.2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Ed. Cornelsen, ISBN: 978-3-06-120890-5