EOI Calvia

Llibres de text

Llibres de text 2023-24

Bàsic A1
English File A1/A2. Fourth Edition. 2019. Oxford. Student’s book and Workbook with key Pack (ISBN: 9780194058001)

Bàsic A2
Open World A2 Key. Self-study Pack (Student’s Book with Answers and Workbook with Answers and Class Audio) English for Spanish Speakers. Cambridge University Press. (ISBN: 9788413220239)

Atenció: Hi ha una edició nova amb ISBN 9788413223834.  Si ja teniu l’anterior edició, no cal comprar la nova.

Intermedi B1
Open World B1 Preliminary. Self-study Pack (Student’s Book with Answers and Workbook with Answers and Class Audio) English for Spanish Speakers. Cambridge University Press. (ISBN: 9788490365977)

Atenció: Hi ha una edició nova amb ISBN 9788413224022 Si ja teniu l’anterior edició, no cal comprar la nova.

Intermedi B2.1 

Speakout 3ed B1+ Student’s Book and eBook with Online Practice. Pearson. (ISBN: 9781292407463) 

Atenció: El llibre d’exercicis és opcional. Hi ha una versió digital que ve amb el llibre de l’alumne. Només l’heu de comprar si preferiu el llibre d’exercicis en paper. Speakout 3ed B1+ Workbook with Key (ISBN: 9781292407388)

Intermedi B2.2
Open World B2 First.  Self-study Pack (Student’s Book with Answers and Workbook with Answers and Class Audio) English for Spanish Speakers. Cambridge University Press. (ISBN: 9788413224091)

Avançat C1.1
Open World Advanced Self-study Pack (Student’s Book with answers and Workbook with answers and Class Audio) English for Spanish Speakers. Cambridge University Press. (ISBN: 9788413220444). Edition for Spanish Speakers.

Avançat C1.2
On Screen C1 Student’s Book (with digibook app). Express Publishing. (ISBN:  9781471572159)
On Screen C1 Work & Grammar Book (with digibook app). Express Publishing. (ISBN: 9781471566707)

Avançat C2
On Screen C2 Student’s Book.  Express Publishing. (ISBN: 9781471577529)
On Screen C2 Workbook (int). Express Publishing. (ISBN: 9781471570834)