EOI Calvia

Consell Escolar

El Consell Escolar

L’alumnat compta amb representants al Consell Escolar, escollits a les eleccions que es duen a terme cada dos anys.

Ells són els encarregats de recollir propostes dels companys i traslladar-les a aquest òrgan de govern i participació perquè s’hi prenguin en consideració. També participen en la valoració dels projectes que proposa l’Equip Directiu i en l’avaluació dels resultats, la gestió i el funcionament del centre.

Hi podeu contactar escrivint a alumnatconsellescolar@eoicalvia.com

Els representants de l’alumnat al Consell Escolar el curs 22-23 són les següents:

  1. Antònia Cerdà Cerdà, Anglès A2B
  2. Joana M. Montaner Ferrer, Anglès C1.2A
  3. Isabel Quintana Consuegra, Alemany B1A

Procés de renovació del Consell Escolar curs 2021-22

Resultat de les votacions – Consell Escolar curs 2021-22

Proclamació de candidats electes – Consell Escolar curs 2021-22