Zona Alumnes » Consell Escolar

Imprimiu aquesta pàgina

Consell Escolar

L'alumnat compta amb representants al Consell Escolar, escollits a les eleccions que es duen a terme cada dos anys.

Ells són els encarregats de recollir propostes dels companys i traslladar-les a aquest òrgan de govern i participació perquè s'hi prenguin en consideració. També participen en la valoració dels projectes que proposa l'Equip Directiu i en l'avaluació dels resultats, la gestió i el funcionament del centre.

Hi podeu contactar escrivint a alumnatconsellescolar@eoicalvia.com

Procés de renovació del Consell Escolar curs 2021-22

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores