Zona Alumnes » Consell Escolar

Imprimiu aquesta pàgina

Consell Escolar

L'alumnat compta amb representants al Consell Escolar, escollits a les eleccions que es duen a terme cada dos anys.

Ells són els encarregats de recollir propostes dels companys i traslladar-les a aquest òrgan de govern i participació perquè s'hi prenguin en consideració. També participen en la valoració dels projectes que proposa l'Equip Directiu i en l'avaluació dels resultats, la gestió i el funcionament del centre.

Hi podeu contactar escrivint a alumnatconsellescolar@eoicalvia.com

Les candidatures definitives a representants de l’alumnat a les eleccions del Consell Escolar el curs 21-22 són les següents:

  1. Antònia Cerdà Cerdà, Anglès A2B
  2. Joan René Mérou, Anglès C2
  3. Joana M. Montaner Ferrer, Anglès C1.2B
  4. Isabel Quintana Consuegra, Alemany A2
  5. Xabier Vázquez, Anglès C2

Procés de renovació del Consell Escolar curs 2021-22

Resultat de les votacions – Consell Escolar curs 2021-22

Proclamació de candidats electes – Consell Escolar curs 2021-22

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores