EOI Calvia

Canvi de grup

Normativa de canvis de grup o nivell

Canvis de grup

1. A principi de curs:

  • Per poder sol·licitar un canvi d’horari l’alumne ha d’accedir al seu Centrosnet (àrea de l’alumnat) en el termini establert: del 30 de setembre a les 14h al 7 d’octubre a les 14h.
  • El fet que un alumne sol·liciti un canvi d’horari no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s.
  • L’alumne podrà començar a assistir al nou horari tan bon punt rebi la confirmació del canvi, (mai abans) i no pot sol·licitar retornar a l’horari inicial ni fer cap altra sol·licitud de canvi.
  • Si el canvi no s’accepta, l’alumne ha de mantenir l’horari al qual es va matricular.

2. Durant el curs:

Excepcionalment, quan per causes justificades l’alumne no pugui continuar assistint a les classes del seu grup (per exemple, per canvi d’horaris de feina o estudis), es pot sol·licitar un canvi de grup a la cap d’estudis (capdestudis@eoicalvia.com). És competència de la cap d’estudis autoritzar el canvi sempre que el motiu quedi justificat i hi hagi places al grup de destí. 

Canvis de nivell

Si durant el primer període d’avaluació es detecta que el nivell de l’alumne/a no correspon al del curs al qual s’ha matriculat, el professorat pot proposar-li un canvi de nivell, prèvia autorització del departament.

Aquests canvis són excepcionals i només es poden efectuar abans de la tercera setmana de gener.

En qualsevol dels casos, només es permetrà a cada alumne un canvi per curs acadèmic.