EOI Calvia

Canvi de dades personals

Podeu comunicar els canvis de les vostres dades personals a la secretaria del centre enviant el següent formulari.

L’alumnat té 3 opcions per comunicar-nos canvis en les dades personals:

  • A CentrosNet (àrea de l’alumnat) hi ha l’opció de sol·licitar una modificació de les dades personals.
    • Menú > Sol·licitud de canvi de dades personals
  • Pot enviar un correu electrònic a administracio@eoicalvia.com
  • Pot passar personalment per la secretaria a comunicar els canvis en les dades personals.