EOI Calvia

Adaptacions d’accés

Adaptacions durant el curs per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials

Termini de sol·licitud:

  • Idealment, en el moment de la matrícula
  • Durant el primer trimestre

Documentació:

  • Formulari de sol·licitud (disponible al final de la pàgina)
  • Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l’autoritat competent i/o
  • Dictamen tècnic facultatiu o informe tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.

Procediment:

En el moment de fer la matrícula (o al llarg del primer trimestre) l’alumnat ha de lliurar a la secretaria del centre el certificat o dictamen de la discapacitat i el formulari de sol·licitud emplenat. 

El cap d’estudis es posarà en contacte amb el sol·licitant en un termini màxim de 10 dies per estudiar el cas i redactar un pla d’acció conjuntament amb el tutor.

Les adaptacions dependran de cada cas i del recursos materials i humans disponibles al centre.

Formulari de sol·licitud:

Marc normatiu