EOI Calvia

Atenció al públic

Consergeria

Marga Mayol: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

971 700 150

Secretaria

Marisa Plaza: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

971 700 150

administracio@eoicalvia.com

Direcció

Aina Serra: dimecres de 17 a 18 h

971 700 150

direccio@eoicalvia.com

Cap d’estudis

Daniel Llano: dijous de 17 a 18 h

971 700 150

capdestudis@eoicalvia.com

Secretària

Àngela Alís: dimarts de 19 a 20 h

971 700 150

secretaria@eoicalvia.com

Tutors

Les hores d’atenció dels professors-tutors es poden consultar a la secció de cada departament.