EOI Calvia

Exàmens

Proves de certificació convocatòria ordinària 2024

Podeu consultar tota la informació referent al format de les proves en aquest enllaç.

Proves escrites

Alemany

 • Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 30 de maig, 17.00 h.
 • Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 4 de juny, 16.00 h.
 • Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 6 de juny, 16.00 h.

Anglès

 • Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 3 de juny, 17.00 h.
 • Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 31 de maig, 16.00 h.
 • Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 29 de maig, 16.00 h.
 • Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 5 de juny, 16.00 h.
 • Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 3 de juny, 16.00 h.

Català

 • Certificat de nivell bàsic A2*: prova escrita dia 6 de juny, 17.00 h.
 • Certificat de nivell bàsic B1: prova escrita dia 4 de juny, 16.00 h.
 • Certificat de nivell bàsic B2*: prova escrita dia 5 de juny, 16.00 h.
 • Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 31 de maig, 16.00 h.
 • Certificat de nivell avançat C2*: prova escrita dia 6 de juny, 16.00 h.

*Només per alumnat oficial. No s’ofereixen aquests nivells per l’alumnat de lliure.

Proves orals

Les proves orals de la convocatòria ordinària per als alumnes de la modalitat lliure es realitzaran entre el 3 i el 28 de juny de 2024 en funció de la disponibilitat del professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 7 de maig de 2024.

Proves de certificació convocatòria extraordinària 2024

Proves escrites

Alemany

 • Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 4 de setembre, 17.00 h.
 • Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 10 de setembre, 16.00 h.
 • Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 h.

Anglès

 • Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 11 de setembre, 17.00 h.
 • Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 h.
 • Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 5 de setembre, 16.00 h.
 • Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 h.
 • Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 h.

Català

 • Certificat de nivell bàsic A2*: prova escrita dia 12 de setembre, 17.00 h
 • Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 5 de setembre, 16.00 h.
 • Certificat de nivell intermedi B2*: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 h.
 • Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 h.
 • Certificat de nivell avançat C2*: prova escrita dia 12 de setembre, 16.00 h.

*Només per alumnat oficial. No s’ofereixen aquests nivells per l’alumnat de lliure.

Proves orals

Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre el 2 i 27 de setembre de 2024, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 27 de juliol de 2024.