EOI Calvia

Llibres de text

Curs 2024-25

Atenció! Els llibres de text es publicaran a principis de setembre. Pregam assisitir a la primera classe abans de comprar el llibre de text.

Bàsic A1
A Punt 1. Curs de català: llibre de l’alumne. Editorial PAM. ISBN 978-84-9883-990-6
A Punt 1. Curs de català: llibre d’exercicis. Editorial PAM. ISBN 978-84-9191-006-0

Bàsic A2
A Punt 2. Curs de català: llibre de l’alumne. Editorial PAM. ISBN 978-84-9883-991-3
A Punt 2. Curs de català: llibre d’exercicis. Editorial PAM. ISBN 978-84-9191-011-4

Intermedi B1
A Punt 3. Curs de català. Llibre de l’alumne. Editorial PAM. 2020. ISBN 978-84-9883-992-0
A Punt 3. Curs de català. Llibre d’exercicis. Editorial PAM. 2020. ISBN 978-84-9191-012-1


Intermedi B2
A Punt 4. Curs de català. Llibre de l’alumne. Editorial PAM. 2021. ISBN 978-84-9883-993-7
A Punt 4. Curs de català. Llibre d’exercicis. Editorial PAM. 2021. ISBN 978-84-9191-013-8

Avançat C1
A Punt 5. Curs de català. Llibre de l’alumne. Editorial PAM. Setembre 2022. ISBN 978-84-9191-226-2
A Punt 5. Curs de català. Llibre d’exercicis. Editorial PAM. Setembre 2022. ISBN 978-84-9191-227-9

Avançat C2
Sense llibre de text.