EOI Calvia

Organigrama

Equip Directiu

Director: Aina Serra
Cap d’estudis: Daniel Llano
Secretària: Àngela Alís

Consell Escolar 2023/24

President: Aina Serra
Secretària: Àngela Alís 
Cap d’estudis: Daniel Llano
Representants del professorat: Dani Pol, Adela Flaquer
Representants de l’alumnat:  Antònia Cerdà, Isabel Quintana i Joana M. Montaner
Representant del PAS: Marisa Plaza
Representant de l’Ajuntament de Calvià: Toni Torres

Claustre 2023/24

Àngela Alís
Mª del Mar Alves
Virginia Giménez
Dani Llano
Charo Madero
Ana Martínez-Valls
Dani Pol Aina Serra

Comissió de coordinació pedagògica 2022/23 – pdt d’actualitzar

Adela Flaquer
Toni Picornell
Francesca Pons
Dani Pol
Aina Serra

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol
Marisa Plaza