EOI Calvia

Organigrama

Equip Directiu

Directora: Aina Serra
Cap d’estudis: Daniel Llano
Secretària: Àngela Alís

Consell Escolar 2023/24

Presidenta: Aina Serra
Secretària: Àngela Alís 
Cap d’estudis: Daniel Llano
Representants del professorat: Dani Pol, Adela Flaquer, Virginia Giménez, M. del Mar Alves i Ana de Castro
Representants de l’alumnat:  Antònia Cerdà, Isabel Quintana, Francisco José Cabrera i Yesenia Salazar
Representant del PAS: Marisa Plaza
Representant de l’Ajuntament de Calvià: Néstor García-Muñoz

Claustre 2023/24

 • Àngela Alís
 • Maria del Mar Alves
 • Belén Arroyo
 • Ana de Castro
 • Adela Flaquer
 • Virginia Giménez
 • Daniel Llano
 • Charo Madero
 • Ana Martínez
 • Veska Pavlova
 • Daniel Pol
 • Francesca Pons
 • Pilar Riera
 • Martin Rodríguez
 • Mercè Seguí
 • Aina Serra

Comissió de coordinació pedagògica 2023/24

 • Adela Flaquer
 • Daniel Llano
 • Francesca Pons
 • Dani Pol
 • Aina Serra

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol
Marisa Plaza