EOI Calvia

Alumnat lliure

Instruccions de matrícula per a les proves lliures de certificació de nivell

Important!

 • Abans de realitzar la matrícula per a una prova de certificació de nivell és important llegir les informacions relatives al règim lliure.
 • L’alumnat que compagina la condició d’alumne presencial i lliure del mateix idioma s’ha de posar en contacte amb la secretaria del centre abans de matricular-se.
 • L’alumnat ha de consultar el calendari oficial dels exàmens a la nostra pàgina d’inici, a la secció calendari d’exàmens, abans de tramitar la matrícula. En cap cas no es podran fer les proves fora del calendari establert.
 • Es poden sol·licitar adaptacions de les proves per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials. Per més informació clicau al següent enllaç.
 • ATENCIÓ: Per matricular-se per lliure a Català B1 i C1 cal preinscripció (PAS 0 d’aquesta secció).

Dates i horaris de matriculació

El procés de matriculació i l’enviament de la documentació es farà telemàticament del 14 de març a les 9h al 26 de març a les 23.59h.

IMPORTANT! Només per a CATALÀ: Del 26 de febrer a l’11 de març, preinscripció. Vegeu PAS 0.

PAS 0 Només CATALÀ B1 i C1. Preinscripció
PAS 1
 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i de dades de matrícula
PAS 2
 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3
 Enviament de la documentació i dels resguards de pagament a administracio@eoicalvia.com

Si no es fan tots els passos la matrícula no serà vàlida.

PAS 0 Només CATALÀ B1 i C1. Preinscripció

L’alumnat lliure de català de tot Mallorca es distribuirà entre les escoles de Palma, Inca i Calvià atenent a la capacitat de cadascuna. Per això, abans de matricular-se cal sol·licitar plaça i indicar en quins centres es prefereix realitzar les proves.

L’alumnat que vulgui matricular-se a B1 o C1 de català ha de fer-ho en tres fases:

 • Fase 1 – Preinscripció: del 26 de febrer a les 9h a l’11 de març a les 23.59h.
  • Accediu, clicant damunt aquest enllaç, a la plataforma per consignar-hi les dades personals. Triau el nivell i a quina/es EOI/s preferiu realitzar els exàmens. No oblideu anotar la vostra contrasenya.
 • Fase 2 – Assignació de centre: el 12 de març a les 22h.
  • Podreu consultar el centre assignat amb l’usuari i la contrasenya creats a la fase 1 – Preinscripció.
 • Fase 3 – Matrícula telemàtica al centre assignat: del 14 de març a les 9h al 26 de març a les 23.59h.
  • Matriculau-vos al centre assignat seguint les instruccions del PAS 1, 2 i 3 d’aquesta secció.

PAS 1 Matrícula telemàtica. Introducció de dades personals i de matrícula

TERMINI: del 14 de març a les 9h al 26 de març a les 23.59h

PROCEDIMENT:

ANGLÈS I ALEMANY: clicau en aquest enllaç per accedir a la plataforma de matrícula.

CATALÀ: clicau en aquest enllaç per accedir a la plataforma de matrícula.

 • Introduïu (o comprovau, si sou antics alumnes) les vostres dades.
 • Clicau damunt “Següent”
 • Triau l’idioma i el nivell del qual us voleu matricular (Només anglès i alemany)
 • Triau el tipus d’alumne:
  • Antic alumne: aquella persona que en alguna ocasió ha estat matriculada a una EOI de les Balears, com a alumne presencial, lliure o d’EOIES (independentment que s’hagi presentat o no als exàmens).
  • Nou alumne: a part de les persones que mai abans no han estat matriculades a una EOI, tenen també la consideració de nous alumnes:
   • els alumnes d’EOI de fora de Balears
   • l’alumnat de That’s English
   • l’alumnat de cursos intensius, d’estiu, de conversa i de perfeccionament per al professorat
 • Escolliu el tipus de taxa
  • Taxa de família nombrosa: haureu d’enviar una còpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
  • Exempció de taxes per situació d’atur: haureu d’enviar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB.
  • Vegeu l’apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.
 • Al camp ‘Plantilla‘, triau segons correspongui:
  • Actual: actualment matriculats a l’EOI Calvià en un curs presencial, semipresencial o d’EOIES.
  • Antic: resta d’antics alumnes
  • Nou: nous alumnes
 • Pitjau el botó justificant i automàticament es descarregarà un document amb dos resguards, que haureu d’enviar a la secretaria del centre. La secretaria us hi donarà el vist-i-plau en un termini màxim de 30 dies.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d’un idioma  o nivell

RECORDAU: una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d’anglès i alemany. En el cas de català, només es pot inscriure a un nivell. Tampoc es pot presentar per lliure al nivell que cursa com a alumne presencial, semipresencial o EOIES.

 • Pitjau damunt “altra matrícula” des de la pantalla del resguard.
 • Repetiu el procés que heu fet per a la primera matrícula.
 • Pitjau el botó justificant i automàticament es descarregarà un document amb dos resguards, que haureu d’enviar a la secretaria del centre. La secretaria us hi donarà el vist-i-plau en un termini màxim de 30 dies.

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

No s’acceptarà cap matrícula pagada fora d’aquest termini. Pagar fora de termini no dona dret a la devolució de les taxes.

 • Inici de pagament de matrícula: 14 de març a les 9h
 • Fi de pagament de matrícula: 26 de març a les 23.59h

PROCEDIMENT:
Les taxes es paguen a l’Agència Tributària de les Illes Balears a través dels enllaços que trobareu al final d’aquesta secció. Segons el cas, haureu de fer un, dos o tres pagaments per separat (Model 046).

 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s’indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us demana que accepteu l’enviament de la informació.
 • Preneu nota del número de localitzador de l’operació que us apareix a la pantalla. En cas d’incidència, és l’única forma de recuperar inmediatament el resguard de l’operació.
 • Després d’acceptar, us ofereix tres possibilitats: per pagar al banc, per pagar amb targeta de crèdit o per pagar per Bizum.

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: per a l’entitat col·laboradora, per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En enviar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser verificada.
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutsche Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i Ibercaja.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

 • Marcau targeta de crèdit. Per defecte surt “pagament per banca electrònica”.
 • Després d’omplir les dades de la targeta, clicau “pagar”. Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau “continuar” i després el botó “justificant”. Automàticament es descarregarà un document amb dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). 

3) Si teniu descarregada l’aplicació de l’ATIB per a dispositius mòbils, també es pot fer el pagament mitjançant el sistema Bizum.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8:15 a 17:00 hores, i els divendres laborables, de 8:15 a 14:45 hores.

ENLLAÇOS PER FER ELS PAGAMENTS: 

Clicau damunt cada import per accedir directament al model 046 de l’ATIB.

Consultau exempció i bonificació de taxes

Alumnes actuals:

 • Taxes ordinàries:
  • Drets d’examen per a cada prova de certificació d’un nivell: 46,49 €
 • Taxes reduïdes (família nombrosa general o monoparental general)
  • Drets d’examen per a cada prova de certificació d’un nivell: 23,25 €

Antics alumnes:

 • Taxes ordinàries:
  • Drets d’examen per a cada prova de certificació d’un nivell: 46,49 €
  • Serveis generals: 11,62 €
 • Taxes reduïdes (família nombrosa general o monoparental general)
  • Drets d’examen per a cada prova de certificació d’un nivell: 23,25 €
  • Serveis generals: 5,81 €

Nous alumnes:

 • Taxes ordinàries:
  • Drets d’examen per a cada prova de certificació d’un nivell: 46,49 €
  • Serveis generals:  11,62 €
  • Obertura d’expedient: 24,40 €
 • Taxes reduïdes (família nombrosa general o monoparental general)

PAS 3 Lliurament telemàtic de la documentació

La documentació s’ha de lliurar en un ÚNIC correu electrònic a l’adreça administracio@eoicalvia.com.

L’assumpte del correu electrònic ha de tenir el format següent:  Lliure – Nom complet

TERMINI: del 14 de març (9h) al 26 de març (23:59h).

Horari de secretaria: de 16h a 19h.

DOCUMENTS A ENVIAR:

 • Fotocòpia del DNI o NIE (si no heu estat matriculats mai a l’EOI de Calvià)
 • Resguard de matrícula
 • Justificants de cada pagament (model 046 de l’Atib)
 • Per a cada matrícula addicional, resguard de matrícula i justificant de pagament (model 046 de l’Atib)
 • Si escau:

Confirmació de la matrícula

En un termini màxim de 30 dies la secretaria del centre contactarà amb l’alumne per correu electrònic per confirmar que la matrícula està formalitzada.

En cap cas no s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

El pagament realitzat fora dels terminis indicats no dona dret a la devolució de les taxes.

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

L’horari d’atenció telefònica per a consultes relacionades amb la matrícula lliure serà de 16h a 19h.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Si teniu problemes per fer-ho, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com

Marc normatiu