EOI Calvia

Escola Oficial
d’Idiomes de Calvià
ALEMANY, ANGLÈS I CATALÀ
Matrícula
Admesos i llista d’espera
Calendari d’exàmens
Resultats prova de nivell
La nostra missió és
preparar-te per al futur

Oferim ensenyaments especialitzats d’alemany, anglès i català dirigits a persones de més de 14 anys, als quals ofereix vies d’aprofundir o augmentar la seva formació al llarg de la vida i donar resposta a necessitats personals, professionals, acadèmiques o al desig d’enriquir el seu bagatge cultural.

idiomes disponibles a EOI CALVIA