EOI Calvia

Matrícula d’actualització

Termini:  Per matricular-se cal escriure a administracio@eoicalvia.com.

Destinataris: Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements. Poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut almenys dos cursos des de l’obtenció del certificat.

Idiomes i nivells: tots els idiomes i nivells.

Durada: 120 h lectives per curs acadèmic, d’octubre a juny.

Horari: Classes dos dies a la setmana (cursos presencials) o una classe a la setmana (cursos semipresencials). Podeu consultar els horaris aquí. (pendent de publicació)

Accés: Aquesta matrícula està condicionada a l’existència de places vacants després de matricular l’alumnat que encara no té el curs superat.

Taxes: Consultau les taxes actuals per les bonificacions o exempcions.

Important: aquest tipus de matrícula no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial. L’alumnat podrà sol·licitar un certificat d’actualització.