EOI Calvia

Antics alumnes presencials

Instruccions de matrícula per a antics alumnes

DESTINATARIS

Aquest procés és obligatori per als alumnes presencials i semipresencials que han aprovat a la convocatòria ordinària. Els alumnes pendents de la convocatòria extraordinària es matricularan al setembre. 

Consultau aquí els horaris per al curs 2023-2024. 

ATENCIÓ!
L’alumnat que no es matriculi en les dates establertes no tendrà assegurada la plaça per al curs vinent i podrà perdre la condició d’antic alumne.

L’alumnat que compagina la condició d’alumne presencial i lliure del mateix idioma, s’ha de posar en contacte amb la secretaria del centre abans de matricular-se.

PROCÉS DE MATRÍCULA

Seguiu aquests passos en aquest ordre:

PAS 1 – Matrícula telemàtica (selecció d’horari i de taxes)
PAS 2 – Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 – Entrega de documentació

ATENCIÓ!
Si no es compleixen els tres passos la matrícula no serà vàlida.

PAS 1 Matrícula telemàtica (selecció d’horari i de taxes)

TERMINI:

 • Del 4 a les 9h al 10 de juliol a les 23:59 h.

PROCEDIMENT:

 • Anau a la pàgina web Centrosnet
 • Usuari: la vostra data de naixement : 00/00/0000
  Contrasenya: número de DNI (sense la lletra) o NIE (sense l’última lletra)
 • Pitjau “Entrar”. Si no teniu contrasenya personal, n’haureu de crear una d’entre 6 i 10 caràcters.
  Comprovau que el correu electrònic és correcte o, en cas contrari, modificau-lo. Hi rebreu l’enllaç d’activació de la nova contrasenya.
  Un cop activada podeu accedir al vostre expedient amb l’usuari, el DNI i la contrasenya personal.
 • En pantalla veureu el vostre curs d’accés. Triau el grup (en cas que hi hagi més d’una opció) del desplegable de la dreta.Si algun dels grups publicats no apareix, el grup està complet. Posau atenció a l’elecció de grup: l’horari no es podrà modificar, excepte en el període i forma establerts al tràmit canvi de grup.
 • Escolliu la taxa a aplicar. Per defecte surt la taxa ordinària: 165,02 euros.Vegeu l’apartat de bonificació o exempció de taxes per comprovar si hi teniu dret.
 • Confirmau. Després no podreu canviar d’horari.
 • Pitjau el botó “Imprimir” i obtendreu un document amb dos resguards, que haureu d’enviar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d’un idioma

 • Procediu de la mateixa forma que per al primer idioma.
 • “Taxa a aplicar”: triau “oficial ordinària antic 2”.
 • Confirmau.
 • Pitjau el botó “imprimir” i obtendreu un document amb dos resguards, que haureu d’enviar a la secretaria del centre.

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

TERMINI: Del al 10 de juliol

No s’acceptarà cap matrícula el pagament de la qual s’hagi efectuat fora d’aquest termini. Si es fa el pagament fora d’aquest termini, no es tendrà dret a la devolució de les taxes.

PROCEDIMENT:

 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s’indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us demana que accepteu l’enviament de la informació.
 • Preneu nota del número de localitzador de l’operació que us apareix a la pantalla. En cas d’incidència, és l’única forma de recuperar inmediatament el resguard de l’operació.
 • Després d’acceptar, us ofereix tres possibilitats:

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: per a l’entitat col·laboradora, per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En enviar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser verificada.
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutsche Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i Ibercaja.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

 • Marcau targeta de crèdit. Per defecte surt “pagament per banca electrònica”.
 • Després d’omplir les dades de la targeta, clicau “pagar”. Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau “continuar” i després el botó “justificant”. Automàticament es descarregarà un document amb dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). 

3) Si teniu descarregada l’aplicació de l’ATIB per a dispositius mòbils, també es pot fer el pagament mitjançant el sistema Bizum.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510 o serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8:15 a 17:00 hores, i els divendres laborables, de 8:15 a 14:45 hores. En el mes de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.45 hores.

PAS 3 Lliurament telemàtic de la documentació

La documentació s’ha de lliurar en un sol correu electrònic a l’adreça administracio@eoicalvia.com

TERMINI: Del 4 al 10 de juliol.

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR 

Enviau tota la documentació en un sol correu electrònic.

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

Si us és impossible enviar tota la documentació per correu electrònic, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Si teniu problemes per fer-ho, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com