Tràmits » Taxes

Imprimiu aquesta pàgina

Cursos presencials

 • Matrícula per curs: 146,40 €
 • Matrícula per curs quadrimestral: 71,13 €
 • Obertura d’expedient: 23,29 €
 • Serveis generals: 11,09 €

Antics alumnes

 • Taxa ordinària 1 idioma: Matrícula per curs + serveis generals
 • Taxa ordinària 2 idiomes: Matrícula per curs x 2 + serveis generals
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial i per a persones en atur

Nous alumnes

 • Taxa ordinària 1 idioma: Matrícula per curs + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària 2 idiomes: Matrícula per curs x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial i per a persones en atur
Càlcul de taxes dels cursos presencials anuals

Antics alumnes

(d’aquesta o altres EOI de les Balears)

Nous alumnes
1 idioma 2 idiomes 1 idioma 2 idiomes
Taxa ordinària 157,49 € 303,89 € 180,78 € 327,18 €
Taxa família nombrosa general 78,75 € 151,95 € 90,40 € 163,60 €

Exempció de taxes per a família nombrosa especial

S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat.

Exempció de taxes per a persones en atur

S'ha d'acreditar amb un “informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur” en el moment en què es fa la matrícula. La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat.

 

Càlcul de taxes dels cursos quadrimestrals Antics alumnes, 1r quadrimestre Nous alumnes, 1r quadrimestre Antics , 2n quadrimestre

Taxa ordinària

82,22 €  105,51 € 71,13 €

Família nombrosa

41,12 €  52,77 € 35,57  €

Exempció de taxes per a família nombrosa especial

S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat.

Exempció de taxes per a persones en atur

S'ha d'acreditar amb un “informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur” en el moment en què es fa la matrícula. La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat.

Règim lliure

 • Drets d’examen d’un nivell: 44,36 € (Família nombrosa: 22,18 €)
 • Obertura d’expedient: 23,29 € (Família nombrosa: 11,65 €)
 • Serveis generals: 11,09 € (Família nombrosa: 5,55 €)

Antics Alumnes

 • Taxa ordinària 1 nivell: Drets d'examen d'un nivell + serveis generals
 • Taxa ordinària 2 nivells: Drets d'examen d'un nivell x 2 + serveis generals
 • Taxa família nombrosa general: 50% reducció
 • Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial i per a persones en atur

Nous Alumnes

 • Taxa ordinària 1 nivell: Drets d'examen d'un nivell + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària 2 nivells: Drets d'examen d'un nivell x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa família nombrosa general: 50% reducció
 • Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial i per a persones en atur
Càlcul de taxes règim lliure Nou alumne Nou alumne família nombrosa Antic alumne Antic alumne família nombrosa
1 nivell 78,74 € 39,38 € 55,45 € 27,73 €
2 nivells 123,10 € 61,56 € 99,81 € 49,91 €
Exempció de taxes per a família nombrosa especial

S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat.

Exempció de taxes per a persones en atur

S'ha d'acreditar amb un “informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur”. La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat i s'ha d'haver estat almenys 30 dies en situació d'atur.

Marc normatiu

 • Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. BOIB núm 189 de 30 de desembre de 2015
Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores