Tràmits » Canvi de grup

Imprimiu aquesta pàgina

Període de sol·licitud de canvi de grup

Un cop finalitzada la matricula al mes d'octubre la direcció del centre estableix un període de sol·licitud de canvi de grup. Per al curs 2017-18 el període és del 2 a l'11 d'octubre.
L'alumne que estigui interessat a sol·licitar un canvi ha de d'emplenar el següent formulari.
Un cop finalitzat el període de sol·licitud i seguint l'ordre d'entrada de les peticions, la direcció farà tots els canvis que siguin possibles (resultants de permutes entre alumnes o per places lliures en els horaris sol·licitats).
Dia 13 d'octubre a les 20 h es publicaran a aquesta web els canvis acceptats. Els alumnes la sol·licitud dels quals hagi estat acceptada podran començar a assistir al nou horari a partir del 16 d'octubre.
No es permet el canvi de grup per cap altra via. L'alumne no pot assistir al grup sol·licitat fins que no es publiqui l'acceptació de la seva sol·licitud.
En cas que el canvi es faci efectiu l'alumne no podrà sol·licitar retornar a l'horari al qual es va matricular ni fer cap altre sol·licitud de canvi.
En cas que no es pugui fer el canvi, l'alumne haurà de mantenir l'horari al qual es va matricular.
La direcció del centre no autoritza cap altra forma de canvi de grup i no es responsabilitza dels perjudicis administratius o acadèmics que pugui ocasionar l’incompliment d’aquest procediment.

Descarregau-ho (PDF, 14KB)

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores