Tràmits » Canvi de grup

Imprimiu aquesta pàgina

Normativa de canvis de grup o nivell

Canvis de grup

1. A principi de curs:

Per als cursos amb més d’un grup (horaris diferents):

Es pot sol·licitar un canvi de grup entre el 30 de setembre i el 8 d'octubre emplenant aquest formulari. (Actiu només durant el període establert)

La direcció, seguint estrictament l’ordre de les peticions, fa els canvis possibles (sempre que hi hagi places disponibles o es puguin permutar places entre alumnes en els horaris sol·licitats).

Dia 11 d'octubre a les 20 h es publicaran en aquesta web els canvis acceptats.

Si el canvi s’accepta, l’alumne/a pot començar a assistir al nou horari a partir del 14 d'octubre, (mai abans) i no pot sol·licitar retornar a l'horari inicial ni fer cap altra sol·licitud de canvi.

Si el canvi no s’accepta, l'alumne/a ha de mantenir l'horari al qual es va matricular.

2. Durant el curs:

Excepcionalment, quan per causes justificades l’alumne/a no pugui continuar assistint a les classes del seu grup (per exemple, per canvi d’horaris de feina o estudis), es pot sol·licitar un canvi de grup a la cap d’estudis. És competència de la cap d’estudis autoritzar el canvi sempre que el motiu quedi justificat i hi hagi places al grup de destí.

Canvis de nivell

Si durant el primer període d’avaluació es detecta que el nivell de l’alumne/a no correspon al del curs al qual s’ha matriculat, el professorat pot proposar-li un canvi de nivell, prèvia autorització del departament.

Aquests canvis són excepcionals i només es poden efectuar abans de la tercera setmana de gener.

En qualsevol dels casos, només es permetrà a cada alumne un canvi per curs acadèmic.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores