Tràmits » Canvi de grup

Imprimiu aquesta pàgina

Normativa de canvis de grup o nivell

Canvis de grup

1. A principi de curs:

  • Per poder sol·licitar un canvi d’horari l’alumne/a ha d’accedir al seu Centrosnet (àrea de l’alumnat) en el termini establert (de dia 29 d'octubre a les 20:00h fins a dia 1 de novembre a les 20:00h).

pantallazo1

  • El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi d’horari no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s.
  • L’alumne/a podrà començar a assistir al nou horari tan bon punt rebi la confirmació del canvi, (mai abans) i no pot sol·licitar retornar a l'horari inicial ni fer cap altra sol·licitud de canvi.
  • Si el canvi no s’accepta, l'alumne/a ha de mantenir l'horari al qual es va matricular.

2. Durant el curs:

Excepcionalment, quan per causes justificades l’alumne/a no pugui continuar assistint a les classes del seu grup (per exemple, per canvi d’horaris de feina o estudis), es pot sol·licitar un canvi de grup a la cap d’estudis (capdestudis@eoicalvia.com). És competència de la cap d’estudis autoritzar el canvi sempre que el motiu quedi justificat i hi hagi places al grup de destí. 

Canvis de nivell

Si durant el primer període d’avaluació es detecta que el nivell de l’alumne/a no correspon al del curs al qual s’ha matriculat, el professorat pot proposar-li un canvi de nivell, prèvia autorització del departament.

Aquests canvis són excepcionals i només es poden efectuar abans de la tercera setmana de gener.

En qualsevol dels casos, només es permetrà a cada alumne un canvi per curs acadèmic.

One thought on “Canvi de grup

Comments are closed.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores