Català » Llibres de text

Imprimiu aquesta pàgina

Llibres de text 2018-19. Pendent de publicació

Bàsic 1
Veus. Curs de català. Llibre de l'alumne. Nivell 1 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010) ISBN 978-84-9883-178-8
Veus. Curs de català. Llibre d'exercicis i gramàtica. Nivell 1 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010) ISBN 978-84-9883-269-3
Més informació: http://www.pamsa.cat/pamsa/veus/curs.html

Bàsic 2
Veus. Curs de català. Llibre de l'alumne. Nivell 2 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011) ISBN 978-84-9883-179-5
Veus. Curs de català. Llibre d'exercicis i gramàtica. Nivell 2 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010) ISBN 978-84-9883-292-1
Més informació: http://www.pamsa.cat/pamsa/veus/curs.html

Intermedi 1 i intermedi 2
Veus. Curs de català. Llibre de l'alumne. Nivell 3 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008) ISBN 978-84-9883-034-7
Veus. Curs de català. Llibre d'exercicis i gramàtica. Nivell 3 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011) ISBN 978-84-9883-075-0
Més informació: http://www.pamsa.cat/pamsa/veus/curs.html

Avançat 1 i avançat 2
Català Intermedi B2. Ed Teide. (ISBN: 978-84-307-3394-1)

C 1
A l'inici de curs s'informarà l'alumnat del material que s'emprarà

Nivell de suficiència. Curs de llengua catalana. Ed. Castellnou (ISBN: 9788498048711)
C 2
Nivell superior. Curs de llengua catalana. Ed Castellnou (ISBN 9788498048421)
Més informació: http://castellnouedicions.com

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores