Català » Llibres de text

Imprimiu aquesta pàgina

Llibres de text 2019-20

Bàsic A1
A Punt 1. Curs de català: llibre de l'alumne. Editorial PAM. ISBN 978-84-9883-990-6
A Punt 1. Curs de català: llibre d’exercicis. Editorial PAM. ISBN 978-84-9191-006-0

Bàsic A2
A Punt 2. Curs de català: llibre de l’alumne. Editorial PAM. ISBN 978-84-9883-991-3
A Punt 2. Curs de català: llibre d’exercicis. Editorial PAM. ISBN 978-84-9191-011-4

Intermedi B1
Veus 3. Curs de català: llibre de l’alumne. Editorial PAM. ISBN 978-84-9883-034-7
Veus 3. Curs de català: llibre d’exercicis. Editorial PAM. ISBN 978-84-9883-075-0

Intermedi B2

Català Intermedi B2. Editorial Teide. ISBN 978-84-3073-394-1

C 1
Nivell de suficiència C1. Curs de llengua catalana. Editorial Castellnou. ISBN 978-84-9804-744-8

C 2
Sense llibre, amb dossier aportat pel professorat

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores