Calendari d’exàmens

CURS 2017-18. Alumnat presencial

Avaluació inicial: del 2 al 19 d'octubre
Primera avaluació: del 23 d'octubre al 5 de desembre
Segona avaluació: de l'11 de desembre al 27 de febrer
Tercera avaluació: del 5 de març al 17 de maig
Avaluació final ordinària: del 21 de maig al 22 juny. Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i dates de revisió

Avaluació extraordinària: setembre. Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i dates de revisió

CURS 2017-18. Calendari de les proves de certificat: alumnat presencial i lliure (obriu els enllaços per a horaris i proves orals)

ALEMANY Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Nivell bàsic   Prova escrita  28 maig  17 h  12 setembre 17 h
Nivell intermedi Prova escrita 30 maig 16 h 13 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 30 maig 16 h 12 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita 28 maig 16 h 13 setembre 16 h
ANGLÈS Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Nivell bàsic   Prova escrita  23 maig 17 h   6 setembre 17 h
Nivell intermedi Prova escrita 21 maig 16 h 4 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 22 maig 16 h 5 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita 24maig 16 h 6 setembre 16 h
Nivell C2 Prova escrita 23 maig 16 h 6 setembre 16 h
CATALÀ Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Nivell bàsic   Prova escrita  25 maig 17 h   11 setembre       17 h   
Nivell intermedi Prova escrita 1 juny 16 h 11 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 8 juny 16 h 12 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita 25 maig 16 h 19 setembre 16 h
Nivell C2 Prova escrita 1 juny 16 h 14 setembre 16 h

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Alumnat presencial: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i dates de revisions
Alumnat lliure: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i data de publicació de resultats

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Alumnat presencial: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i dates de revisions
Alumnat lliure: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i data de publicació de resultats

CURS 2017-18. Alumnat EOIES

Convocatòria ordinària: Totes les proves es duran a terme a l'EOI de Calvià

Calendari de proves escrites i orals amb horaris per destreses

 

Convocatòria extraordinària

ALEMANY
Bàsic 1
- Les proves es duran a terme principis de setembre a l'IES Son Ferrer

ALEMANY Bàsic 2 i anglès intermedi 2

Calendari de proves escrites i orals amb horaris per destreses

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores