Calendari d’exàmens

CURS 2016-17. Alumnat presencial

  • Calendari d'avaluació inicial: del 24 al 27 d'octubre
  • Calendari d'exàmens del primer quadrimestre: del 23 de gener al 2 de febrer
  • Calendari d'exàmens del segon quadrimestre: del 28 d'abril al 31 de maig

CURS 2016-17. Alumnat lliure- PENDENT D’ACTUALITZACIÓ

  • Calendari d'exàmens escrits i orals de maig-juny
  • Calendari d'exàmens escrits i orals de setembre

CURS 2016-17. Alumnat EOIES. PENDENT D’ACTUALITZACIÓ

ANGLÈS
Convocatòria ordinària

Convocatòria extraordinària

ALEMANY
Convocatòria ordinària

Convocatòria extraordinària

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores