Calendari d’exàmens

CURS 2018-19. Alumnat presencial

Cursos ordinaris

Avaluació inicial de diagnòstic: 22 i 23 d'octubre
Primera avaluació de progrés: fins a l'11 de desembre
Segona avaluació de progrés: fins el 26 de febrer
Tercera avaluació de progrés: fins al 16 de maig per a anglès i fins al 23 de maig per a català i alemany
Avaluació final de la convocatòria ordinària:
des del 22 de maig al 21 de juny
Avaluació final de la convocatòria extraordinària: mes de setembre

Cursos quadrimestrals
Primer quadrimestre
Avaluació inicial de diagnòstic: del 8 al 12 d'octubre
Primera avaluació de progrés: fins al 22 de novembre
Segona avaluació de progrés: fins al 25 de gener
Avaluació final de la convocatòria ordinària: del 28 al 31 de gener
Avaluació final de la convocatòria extraordinària: juny

Segon quadrimestre
Avaluació inicial de diagnòstic: del 5 fins al 14 de febrer
Primera avaluació de progrés: fins al 22 de març (o la setmana anterior, caldrà ajustar-ho més endavant)
Segona avaluació de progrés: fins al 23 de maig
Avaluació final de la convocatòria ordinària: maig-juny, segons calendari de proves de certificació
Avaluació final de la convocatòria extraordinària: setembre, segons calendari de proves de certificació

CURS 2018-19. Calendari de les proves de certificat: alumnat presencial i lliure. Proves escrites

ALEMANY Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Nivell bàsic A2
Prova escrita  29 maig  17 h  11 setembre 17 h
Nivell intermedi Prova escrita 31 maig 16 h 12 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 31 maig 16 h 11 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita 29 maig 16 h 12 setembre 16 h
ANGLÈS Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Nivell bàsic A2
Prova escrita  24 maig 17 h   5 setembre 17 h
Nivell intermedi Prova escrita 22 maig 16 h 3 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 23 maig 16 h 4 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita 27 maig  16 h  5 setembre  16 h
Nivell C2 Prova escrita 24 maig  16 h  5 setembre  16 h
CATALÀ Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Nivell bàsic A2
Prova escrita  28 maig
17 h   10 setembre
17 h   
Nivell intermedi Prova escrita  4 juny
16 h 10 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita  11 juny
16 h 11 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita  28 maig
16 h 18 setembre 16 h
Nivell C2 Prova escrita  4 juny 16 h 13 setembre 16 h

Calendari de proves orals: publicació prevista per a 17 d'abril

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Alumnat presencial: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i dates de revisions
Alumnat lliure: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i data de publicació de resultats

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Alumnat presencial: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i dates de revisions
Alumnat lliure: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i data de publicació de resultats

CURS 2018-19. Alumnat EOIES

Convocatòria ordinària
ALEMANY
Bàsic 2: Prova escrita 29 de maig de 2019, 17 h.

ANGLÈS
Intermedi 2: Prova escrita 22 de maig de 2019, 16 h
Avançat 1: Per determinar

Totes les proves (excepte les d'avançat 1 d'anglès) es duran a terme a l'EOI de Calvià.

Convocatòria extraordinària
ALEMANY
Bàsic 2: Prova escrita 11 de setembre de 2019, 17 h

ANGLÈS
Intermedi 2: Prova escrita 3 de setembre de 2019, 16 h
Avançat 1: Per determinar

Totes les proves (excepte les d'avançat 1 d'anglès) es duran a terme a l'EOI de Calvià.

 

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores