Calendari d’exàmens

CURS 2016-17. Alumnat presencial dels cursos bàsic 1, intermedi 1 i avançat 1

Calendari d'avaluació inicial: del 24 al 27 d'octubre
Calendari d'exàmens del primer quadrimestre: del 23 de gener al 2 de febrer
Calendari d'exàmens del segon quadrimestre: del 28 d'abril al 31 de maig
Calendari d'exàmens finals de maig-juny
Calendari d'exàmens finals de setembre

CURS 2016-17. Alumnat presencial dels cursos bàsic 2, intermedi 2, avançat 2, C1 i C2

Calendari d'avaluació inicial: del 24 al 27 d'octubre
Calendari d'exàmens del primer quadrimestre: del 23 de gener al 2 de febrer
Calendari d'exàmens del segon quadrimestre: del 28 d'abril al 31 de maig
Calendari d'exàmens de maig-juny
Calendari d'exàmens finals de setembre

CURS 2016-17. Alumnat lliure

Calendari d'exàmens de maig-juny
Calendari d'exàmens de setembre

CURS 2016-17. Alumnat EOIES

ANGLÈS
Convocatòria ordinària

- Intermedi 1. Lloc: IES Baltasar Porcel.
Prova escrita: 11 de maig, 16 h.
Prova oral: 10 de maig, 9:30 h.

- Intermedi 2
Prova escrita: 22 de maig de 2017, 16h. Lloc: EOI Calvia
Proves orals:
IES Calvià (Grup Esther) dia 23 de maig a les 12 h. Lloc: IES Calvià
IES Calvià (Grup Laura) dia 24 de maig a les 10 h. Lloc IES Calvià
IES Son Ferrer dia 23 de maig a les 12h. Lloc: IES Son Ferrer
IES Baltasar Porcel dia 30 de maig. Lloc: IES Baltasar Porcel

Convocatòria extraordinària (setembre)

- Intermedi 1
Prova escrita i oral: dia 7 de setembre a les 9 h. Lloc: IES Baltasar Porcel

- Intermedi 2
Prova escrita: 4 de setembre, 16h. LLoc: EOI Calvia
Proves orals:
IES Calvià: dia 5 de setembre a les 9 h. Lloc: IES Calvià
IES Son Ferrer: dia 6 de setembre a les 11 h. Lloc: IES Son Ferrer
IES Baltasar Porcel: dia 5 de setembre a les 12 h. Lloc: IES Baltasar Porcel

ALEMANY
Convocatòria ordinària
- Bàsic 2
Prova escrita: 29 de maig, 17 h. Lloc: EOI Calvià
Prova oral: 1 de juny, 12 h. Lloc: IES Calvià

Convocatòria extraordinària
Prova escrita: 12 de setembre, 17 h. Lloc: EOI Calvià
Prova oral: 12 de setembre, 18:20h. Lloc: EOI Calvià

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores