Calendari d’exàmens

CURS 2018-19. Alumnat presencial

Cursos ordinaris

Avaluació inicial de diagnòstic: 22 i 23 d'octubre
Primera avaluació de progrés: fins a l'11 de desembre
Segona avaluació de progrés: fins el 26 de febrer
Tercera avaluació de progrés: fins al 16 de maig per a anglès i fins al 23 de maig per a català i alemany
Avaluació final de la convocatòria ordinària: des del 22 de maig al 21 de juny

Avaluació final de la convocatòria extraordinària: mes de setembre

Cursos quadrimestrals
Primer quadrimestre
Avaluació inicial de diagnòstic: del 8 al 12 d'octubre
Primera avaluació de progrés: fins al 22 de novembre
Segona avaluació de progrés: fins al 25 de gener
Avaluació final de la convocatòria ordinària: del 28 al 31 de gener
Avaluació final de la convocatòria extraordinària: juny

Segon quadrimestre
Avaluació inicial de diagnòstic: del 5 fins al 14 de febrer
Primera avaluació de progrés: fins al 22 de març (o la setmana anterior, caldrà ajustar-ho més endavant)
Segona avaluació de progrés: fins al 23 de maig
Avaluació final de la convocatòria ordinària: maig-juny, segons calendari de proves de certificació
Avaluació final de la convocatòria extraordinària: setembre, segons calendari de proves de certificació

CURS 2018-19. Calendari de les proves de certificat: alumnat presencial i lliure.

ALEMANY Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Nivell bàsic   Prova escrita  28 maig  17 h  12 setembre 17 h
Nivell intermedi Prova escrita 30 maig 16 h 13 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 30 maig 16 h 12 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita 28 maig 16 h 13 setembre 16 h
ANGLÈS Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Nivell bàsic   Prova escrita  23 maig 17 h   6 setembre 17 h
Nivell intermedi Prova escrita 21 maig 16 h 4 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 22 maig 16 h 5 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita 24maig 16 h 6 setembre 16 h
Nivell C2 Prova escrita 23 maig 16 h 6 setembre 16 h
CATALÀ Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Nivell bàsic   Prova escrita  25 maig 17 h   11 setembre       17 h   
Nivell intermedi Prova escrita 1 juny 16 h 11 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 8 juny 16 h 12 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita 25 maig 16 h 19 setembre 16 h
Nivell C2 Prova escrita 1 juny 16 h 14 setembre 16 h

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Alumnat presencial: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i dates de revisions
Alumnat lliure: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i data de publicació de resultats

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Alumnat presencial: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i dates de revisions
Alumnat lliure: Calendari detallat amb dates de les proves (horaris de cada destresa) i data de publicació de resultats

CURS 2018-19. Alumnat EOIES

Convocatòria ordinària: Totes les proves es duran a terme a l'EOI de Calvià

Calendari de proves escrites i orals amb horaris per destreses

 

Convocatòria extraordinària

ALEMANY
Bàsic 1

- Les proves es duran a terme principis de setembre a l'IES Son Ferrer

ALEMANY Bàsic 2 i anglès intermedi 2

Calendari de proves escrites i orals amb horaris per destreses

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores