Calendari d’exàmens

CURS 2018-19. Alumnat presencial

Cursos ordinaris

Avaluació inicial de diagnòstic: 22 i 23 d'octubre
Primera avaluació de progrés: fins a l'11 de desembre
Segona avaluació de progrés: fins el 26 de febrer
Tercera avaluació de progrés: fins al 16 de maig per a anglès i fins al 23 de maig per a català i alemany
Avaluació final de la convocatòria ordinària:
des del 22 de maig al 21 de juny
ANGLÈS-HORARIS PROVES ESCRITES I ORALS AQUÍ
ALEMANY- HORARIS PROVES ESCRITES I ORALS AQUÍ
CATALÀ- HORARIS PROVES ESCRITES I ORALS AQUÍ

Avaluació final de la convocatòria extraordinària: mes de setembre (ATENCIÓ: Els següents calendaris s'han modificat en data 11 de juny)
ANGLÈS- HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS AQUÍ
ALEMANY- HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS
CATALÀ- HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS

Cursos quadrimestrals
Primer quadrimestre
Avaluació inicial de diagnòstic: del 8 al 12 d'octubre
Primera avaluació de progrés: fins al 22 de novembre
Segona avaluació de progrés: fins al 25 de gener
Avaluació final de la convocatòria ordinària: del 28 al 31 de gener
Avaluació final de la convocatòria extraordinària: juny

Segon quadrimestre
Avaluació inicial de diagnòstic: del 5 fins al 14 de febrer
Primera avaluació de progrés: fins al 22 de març (o la setmana anterior, caldrà ajustar-ho més endavant)
Segona avaluació de progrés: fins al 23 de maig
Avaluació final de la convocatòria ordinària: maig-juny, segons calendari de proves de certificat
Avaluació final de la convocatòria extraordinària: setembre, segons calendari de proves de certificat

CURS 2018-19. Calendari de les proves de certificat: alumnat presencial i lliure

ALEMANY Convocatòria ordinària
HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS AQUÍ
Convocatòria extraordinària
HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS AQUÍ ATENCIÓ: Els següents calendaris s'han modificat en data 11 de juny
Nivell bàsic A2
Prova escrita  29 maig  17 h  Prova escrita  11 setembre 17 h
Nivell intermedi Prova escrita 31 maig 16 h Prova escrita  12 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 31 maig 16 h Prova escrita  11 setembre 16 h
ANGLÈS Convocatòria ordinària
HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS AQUÍ
Convocatòria extraordinària
HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS AQUÍ ATENCIÓ: Els següents calendaris s'han modificat en data 11 de juny
Nivell bàsic A2
Prova escrita  24 maig 17 h   Prova escrita  5 setembre 17 h
Nivell intermedi Prova escrita 22 maig 16 h Prova escrita  3 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita 23 maig 16 h Prova escrita  4 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita 27 maig  16 h Prova escrita   5 setembre  16 h
Nivell C2 Prova escrita 24 maig  16 h Prova escrita   5 setembre  16 h
CATALÀ Convocatòria ordinària
HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS AQUÍ
Convocatòria extraordinària
HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS AQUÍ
Nivell bàsic A2
Prova escrita  28 maig
17 h   Prova escrita  10 setembre
17 h   
Nivell intermedi Prova escrita  4 juny
16 h Prova escrita  10 setembre 16 h
Nivell avançat Prova escrita  11 juny
16 h Prova escrita  11 setembre 16 h
Nivell C1 Prova escrita  28 maig
16 h Prova escrita  18 setembre 16 h
Nivell C2 Prova escrita  4 juny 16 h Prova escrita  13 setembre 16 h

 

CURS 2018-19. Alumnat EOIES

Convocatòria ordinària
ALEMANY
Bàsic 2: Prova escrita 29 de maig de 2019, 17 h. CALENDARI i HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS

ANGLÈS
Intermedi 2: Prova escrita 22 de maig de 2019, 16 h CALENDARI i HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS
Avançat 1: Prova escrita: 30 de maig, 16 h

Totes les proves (excepte les d'avançat 1 d'anglès) es duran a terme a l'EOI de Calvià.

Convocatòria extraordinària. ATENCIÓ: Els següents calendaris s'han modificat en data 11 de juny
ALEMANY
Bàsic 2: Prova escrita 11 de setembre de 2019, 17 h. CALENDARI i HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS

ANGLÈS
Intermedi 2: Prova escrita 3 de setembre de 2019, 16 h. CALENDARI i HORARIS PROVES ESCRITES i ORALS
Avançat 1: Prova escrita 4 de setembre de 2019
Ús de la llengua: 16 h
Comprensió lectora: 16:50 h
Comprensió auditiva: 18.05 h
Expressió escrita: 18:50 h

Totes les proves (excepte les d'avançat 1 d'anglès) es duran a terme a l'EOI de Calvià.

 

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores