Calendari d’exàmens

CURS 2016-17. Alumnat presencial dels cursos bàsic 1, intermedi 1 i avançat 1

Calendari d'avaluació inicial: del 24 al 27 d'octubre
Calendari d'exàmens del primer quadrimestre: del 23 de gener al 2 de febrer
Calendari d'exàmens del segon quadrimestre: del 28 d'abril al 31 de maig
Calendari d'exàmens finals de maig-juny: publicació a finals d'abril
Calendari d'exàmens de setembre: publicació al juny

CURS 2016-17. Alumnat presencial dels cursos bàsic 2, intermedi 2, avançat 2, C1 i C2

Calendari d'avaluació inicial: del 24 al 27 d'octubre
Calendari d'exàmens del primer quadrimestre: del 23 de gener al 2 de febrer
Calendari d'exàmens del segon quadrimestre: del 28 d'abril al 31 de maig
Calendari d'exàmens escrits de maig-juny i setembre
Calendari d'exàmens orals de maig-juny: publicació a finals del mes d'abril

CURS 2016-17. Alumnat lliure

Calendari d'exàmens escrits
El calendari d'exàmens orals es publicarà a finals d'abril.

CURS 2016-17. Alumnat EOIES

ANGLÈS
Convocatòria ordinària
- Intermedi 1
Prova escrita: pendent de publicació.
Prova oral: pendent de publicació.

- Intermedi 2
Prova escrita: 22 de maig de 2017, 16h. LLoc: EOI Calvia.
Prova oral: pendent de publicació.

Convocatòria extraordinària (setembre)
- Intermedi 1
Prova escrita: pendent de publicació.
Prova oral: pendent de publicació.

- Intermedi 2
Prova escrita: 4 de setembre, 16h. LLoc: EOI Calvia
Prova oral: pendent de publicació.

ALEMANY
Convocatòria ordinària
- Bàsic 2
Prova escrita: 29 de maig, 17 h. Lloc: EOI Calvià
Prova oral: pendent de publicació.

Convocatòria extraordinària
Prova escrita: 12 de setembre, 17 h. Lloc: EOI Calvià
Prova oral: pendent de publicació.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores