- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - https://eoicalvia.com -

Organigrama – Pendent d’actualització

Equip Directiu

Director: Toni Picornell
Cap d'estudis: Aina Serra
Secretària: Àngela Alís

Consell Escolar 2021/22

President: Toni Picornell
Secretària: Àngela Alís 
Cap d'estudis: Aina Serra
Representants del professorat: Tomeu Aloy, MªAntònia Bernat, Dani Llano, Dani Pol, Adela Flaquer
Representants de l’alumnat:  Antònia Cerdà, Isabel Quintana, Joana M. Montaner, Xabier Vázquez i Jean-René Mérou
Representant del PAS: Marisa Plaza
Representant de l'Ajuntament de Calvià: Borja Martorell

Claustre 2021/22

Àngela Alís Tomeu Aloy Belén Arroyo M. Antònia Bernat Adela Flaquer Catalina Font Dani Llano Charo Madero Cati Perelló Dani Pol Toni Picornell Rubèn Sanz Aina Serra Andrea Zechner

Comissió de coordinació pedagògica 2021/22

Toni Picornell
Dani Pol
Rubèn Sanz
Aina Serra
Andrea Zechner

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol
Marisa Plaza