- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - https://eoicalvia.com -

Organigrama

Equip Directiu

Director: Toni Picornell
Cap d'estudis: Aina Serra
Secretària: Àngela Alís

Consell Escolar 2020/21

President: Toni Picornell
Secretària: Àngela Alís 
Cap d'estudis: Aina Serra
Representants del professorat: Tomeu Aloy, MªAntònia Bernat, Dani Llano, Charo Madero, Rubèn Sanz
Representants de l’alumnat:  Martí Rubio, Azam Jalali Talaghi
Representant del PAS: Marga Mayol
Representant de l'Ajuntament de Calvià: Cecilia Valls

Claustre 2020/21

Àngela Alís
Tomeu Aloy
Belén Arroyo
M. Antònia Bernat
Adela Flaquer
Dani Llano
Charo Madero
Cati Perelló
Dani Pol
Toni Picornell
Rubèn Sanz
Margalida Seguí
Aina Serra
Andrea Zechner

Comissió de coordinació pedagògica 2020/21

Toni Picornell
Dani Pol
Rubèn Sanz
Aina Serra
Cati Perelló

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol
Marisa Plaza