- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - https://eoicalvia.com -

Consulta de notes

Les notes es consulten a partir de la data i l’hora que s’indiquen al calendari d’exàmens a través del portal CentrosNet. Per accedir-hi, seguiu les instruccions d’aquí baix.

Un cop consultades les notes finals, podeu acudir a la revisió presencial prevista al calendari d’exàmens, on podreu veure la prova, resoldre dubtes i obtenir aclariments.

Informe de qualificacions (papereta de notes): es pot imprimir un resguard on surten les qualificacions (clicant damunt la icona en forma de document que apareix a mà dreta). Aquesta papereta es pot fer segellar a la secretaria del centre.

Consultau la pàgina Avaluació> Reclamacions per si és del vostre interès.

Accés a CentrosNet

Feis clic aquí per accedir a CentrosNet.

a. Si ja teniu una contrasenya:

Si no recordau la contrasenya, podeu fer clic damunt ‘Recordar contrasenya’ i rebreu un correu electrònic amb instruccions.

b. Si hi accediu per primera vegada:

La primera vegada s’hi ha d’accedir amb un ordinador.