- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - https://eoicalvia.com -

Adaptacions proves

Adaptacions de les proves per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials

L'alumnat pot sol·licitar adaptacions de les proves per motius de discapacitat, dislèxia o necessitats especials, aportant la documentació justificativa que escaigui i el formulari de sol·licitud a la secretaria de l'EOI o per correu electrònic a eoicalvia@eoicalvia.com.

Tipus d'adaptacions:

 • Adaptació en les proves de comprensió auditiva per problemes d’audició.
 • Adaptació en el format per discapacitat visual o dislèxia.
 • Ampliació del temps en les proves orals.
 • Ampliació del temps en les proves escrites.
 • Altres.

Consultau la normativa i el procediment: ANNEX 4 Adaptacions de les proves de certificació de les Escoles Oficials d'Idiomes per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials.

Termini de sol·licitud:

 • En tots els casos: en el moment de la matrícula.
 • Per a les proves de certificació, si no s'ha fet en el moment de la matrícula:
  • Alumnat presencial i EOIES: 20 dies abans del començament del període d'exàmens
  • Alumnat lliure: juntament amb la formalització de la matrícula

Formulari de sol·licitud:

Descarregau-ho (PDF, 37KB)