- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Preinscripció

1- Què he de fer per obtenir plaça a l’EOI de Calvià?

Procés d’admissió Quan? On? Què cal saber?

Llegiu atentament les informacions d'aquesta pàgina abans d'iniciar el procés de preinscripció.

Tramitar la preinscripció telemàtica
Fer la prova d'anivellament d'anglès (si escau)

A partir de les 09:00 h del 24 d’abril de 2018 fins a les 21.00 h de l'11 de maig de 2018, telemàticament seguint aquest enllaç. ATENCIÓ:
Aquest procés s'ha de fer amb un ordinador, no està preparat per a mòbils o tauletes.

Vegeu els apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per a qualsevol consulta, la secretaria roman oberta els dilluns i dimecres de 17 a 18 h i els dimarts i dijous de 17 a 19 h. Els tràmits de preinscripció són gratuïts.

La primera vegada que accediu a la preinscripció telemàtica heu de seleccionar la pestanya nou usuari. Si voleu modificar la vostra preinscripció, seleccionau la pestanya identificació i introduïu la mateixa contrasenya que vareu proporcionar en el moment de fer la preinscripció.

Imprimir el resguard de preinscripció i de prova d'anivellament d'anglès, si escau, per duplicat   Si es fa preinscripció per a dos idiomes, s’han d’imprimir per duplicat les dues sol·licituds.
Lliurar la documentació Del 24 d’abril al 14 de maig de 2018 a la secretaria de l’EOI de Calvià.
Horari:
dilluns i dimecres de 17 a 18 h dimarts i dijous de 17 a 19 h

ATENCIÓ: EL CENTRE ROMANDRÀ TANCAT ELS DIES 30 D'ABRIL i 1 DE MAIG

Vegeu l’apartat 9.
Fer la prova d’anivellament presencial d'alemany i/o català (si escau) Prova d’anivellament presencial a l’EOI Calvià.
Alemany: dia 18 de maig a les 16 h
Català: dia 18 de maig a les 17:30 h
Vegeu els apartats 5 i 8.
Comprovar l’admissió a les llistes d’admesos Publicació a aquesta pàgina web de la llista provisional d'admesos: 1 juny de 2018, a les 17 h.
Publicació a aquesta pàgina web de la llista definitiva d'admesos: 15 juny de 2018, a les 17 h.
Vegeu l’apartat 10.
Consultar horaris i dates de matrícula Publicació a aquesta pàgina web del calendari i dels horaris de matrícula: 15 juny de 2018.  
Tramitar la matrícula telemàtica La matriculació tindrà lloc al mes de juliol. Heu de consultar el vostre torn de matrícula al calendari que es publicarà dia 15 de juny. Si el sol·licitant admès no formalitza la matrícula en el període establert, perdrà tots els drets sobre la plaça obtinguda.
Fer el pagament i lliurar la documentació de matrícula També al mes de juliol. Heu de consultar el vostre torn de matrícula al calendari que es publicarà dia 15 de juny. Si el sol·licitant admès no formalitza la matrícula en el període establert, perdrà tots els drets sobre la plaça obtinguda.Vegeu l’apartat 11.
Fer la matrícula de català dels cursos d’intermedi 2 i d'avançat 2 La matrícula d’aquests cursos tindrà lloc al mes de gener de 2019. Consultau aquest lloc web al mes de gener.
 

2- Qui pot sol·licitar plaça a l’EOI de Calvià?

Heu de complir els següents requisits:

1- Ser major de 16 anys o complir-los durant l'any 2018, o ser major de 14 anys o complir-los durant l'any 2018 si la preinscripció és per a un idioma diferent del cursat com a primer idioma estranger a l’ESO.

2- Viure, treballar o estudiar als municipis de Calvià o Andratx.

3- Comptar amb DNI o NIE en vigor.

Posau-vos en contacte amb la secretaria del centre si estau interessats a matricular-vos a l’EOI de Calvià i no compliu tots els requisits.

 

3- Qui ha de fer els tràmits de la preinscripció?

S'hauran de preinscriure per obtenir plaça en aquesta EOI:

 • Les persones que vulguin començar estudis en aquest centre per primera vegada, tant si són nous com antics alumnes d’altres EOI.
 • Els alumnes que hagin estat matriculats d’un idioma en aquesta EOI durant el curs 2017-18 i que vulguin començar estudis d’un idioma diferent.
 • L'alumnat presencial en cursos anteriors al 2017-18 que vulgui incorporar-se de nou a la modalitat presencial.
 • Els alumnes del programa EOIES, els d'ensenyança a distància o els alumnes d'ensenyança lliure que vulguin ser alumnes presencials.
 • Els alumnes presencials que alhora s’han matriculat per obtenir un certificat d'un nivell com a alumne lliure s'hauran de preinscriure al curs posterior. ATENCIÓ: aquests alumnes han de tenir en compte les condicions de matrícula explicades en tramitar la matrícula lliure. Per a qualsevol dubte, contactau amb la secretaria del centre.
 • Els alumnes que en el curs 2017-18 hagin renunciat a la matrícula i vulguin tornar-se a incorporar.
 

4- Quina és l’oferta d’estudis presencials a l’EOI Calvià?

IDIOMES: alemany, anglès i català

NIVELL CURSOS TITULACIÓ CORRESPONDÈNCIA AMB EL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
 Bàsic Bàsic A1
Bàsic A2
 
Certificat del nivell bàsic
A1
A2
Intermedi Intermedi 1
Intermedi 2
 
Certificat del nivell intermedi
 
B1
Avançat Avançat 1
Avançat 2 (només anglès i català)
 
Certificat del nivell avançat
 
B2
C 1 C 1 (només anglès i català) Certificat del nivell C 1 C 1
C 2 C 2 (només anglès i català) Certificat del nivell C 2 C 2

Els cursos s’impartiran sempre que la demanda sigui suficient per confegir un grup.

 

5- De quin curs m’he de preinscriure?

 • Amb cap coneixement o amb nocions molt bàsiques de l’idioma → bàsic A1.
 • Amb un curs, nivell o cicle aprovat a qualsevol Escola Oficial d’Idiomes → al curs següent o feis la prova d’anivellament si considerau que el vostre coneixement de l’idioma ha millorat des que vàreu fer el curs.
 • Amb el tercer del pla antic suspès → triau intermedi 1 o intermedi 2 o feis la prova d’anivellament si considerau que el vostre coneixement de l’idioma ha millorat des que vàreu fer el curs.
 • Amb un curs presencial o a distància suspès → al mateix curs o feis la prova d’anivellament si considerau que el vostre coneixement de l’idioma ha millorat des que vàreu fer el curs.
 • Amb nocions de l’idioma però sense cap curs previ a una EOI → feis la prova d’anivellament.
 • Amb el títol de batxillerat → intermedi 1 de la llengua estrangera cursada en el batxillerat. No obstant això, recomanam que feu la prova d’anivellament. El fet d’al·legar el títol de batxillerat exclou la possibilitat de realitzar la prova d’anivellament. Fer la prova d’anivellament garanteix un diagnòstic més acurat.

Per accedir a un curs que no sigui bàsic A1, o bé s’ha de justificar que s’ha aprovat el curs anterior en una EOI, o bé s’ha de fer una prova d’anivellament.

No hi ha equivalències amb cursos aprovats a altres institucions.                        

No es pot repetir un curs ja aprovat.

 

6- Quines equivalències s’estableixen amb altres modalitats o amb el pla d’estudis antic?

 

PRESENCIAL PLA ACTUAL PRESENCIAL PLA ANTIC LLIURE PLA ACTUAL LLIURE PLA ANTIC DISTÀNCIA PLA ACTUAL DISTÀNCIA PLA ANTIC
Bàsic A1 Primer   Primer Bàsic 1 Primer
Bàsic A2 Segon Certificat del nivell bàsic Segon Bàsic 2 Segon
Intermedi 1 ---------------   --------------- Intermedi 1 ---------------
Intermedi 2 Tercer Certificat del nivell intermedi Cicle elemental Intermedi 2 Tercer
Avançat 1 Quart --------------- Quart --------------- ---------------
Avançat 2 Cinquè Certificat del nivell   avançat Certificat d’aptitud --------------- ---------------
C1 --------------- Certificat del nivell  C1 --------------- --------------- ---------------
C2 --------------- Certificat del nivell  C2 --------------- --------------- ---------------
 

7- Quins són els tràmits per a la preinscripció de dos idiomes?

 • Es pot fer preinscripció per a dos idiomes, com a màxim.
 • En fer la preinscripció telemàtica l’idioma que trieu primer serà considerat la primera opció.
 • Heu d’imprimir la sol·licitud per a cada idioma per duplicat.
 • La preinscripció de dos idiomes haurà d'anar acompanyada de tota la documentació per duplicat.
 • Les sol·licituds per a cursar un segon idioma només seran tingudes en compte si un cop acabat el procés d'admissió per a les sol·licituds de primera opció per a tots els idiomes i cursos encara queden vacants per a l'idioma i curs sol·licitat en segona opció.
 • En cas d'existir aquestes vacants es procedirà amb tots aquests sol·licitants de la mateixa manera que en el procés per al primer idioma.

8- Què he de saber sobre la prova d’anivellament?

 • La prova d’anivellament té com a objectiu situar el futur alumne al curs que li pertoca segons el seu nivell actual de l’idioma a fi que el curs sigui de profit.
 • Amb la prova d’anivellament es pot accedir a qualsevol curs.
 • Si les persones amb un curs aprovat anteriorment a una EOI opten per fer aquesta prova i obtenen un resultat inferior al curs que tenen aprovat, seran assignades al curs següent al curs aprovat, ja que no es pot repetir un curs aprovat anteriorment.
 • La realització de la prova d’anivellament només tindrà validesa per a la classificació de l'alumne en el curs que li correspongui sense que això impliqui que el sol·licitant hagi estat admès. A més a més, només serà vàlida per sol·licitar plaça per al curs 2018-2019.
 • No poden realitzar les proves d’anivellament les persones que durant el present curs escolar hagin estat matriculades a alguna EOI de l’idioma que sol·liciten.
Anglès: Els candidats d’anglès faran la prova de forma telemàtica amb una aplicació integrada dins el procés de preinscripció.
ATENCIÓ
Aquest procés s'ha de fer amb un ordinador, no està preparat per a mòbils o tauletes.
Aquesta prova només es pot realitzar un cop.
És important que faceu la prova en un lloc i moment en què us pugueu concentrar. Si la prova no es fa de manera acurada, el resultat no demostrarà el vostre nivell real i no traureu profit del curs.
Un cop introduïdes les vostres dades personals, al desplegable curs trobareu l'opció de sol·licitar prova d'anivellament. Haureu de confirmar que estau d'acord a accedir per prova d'anivellament perquè un cop desada aquesta opció no podreu modificar la preinscripció, és a dir, no podreu accedir per cap altra via.
Seguidament obtindreu un número d'inscripció per fer la prova telemàtica. Anotau-lo. Ara teniu dues opcions:
1- Podeu accedir a fer la prova a continuació (teniu en compte que necessitareu uns 15 minuts per llegir les instruccions i fer una prova de demostració, més 50 minuts per fer la prova real.)
Podeu saltar-vos la "demo" pitjant el botó "finalitzar."
Un cop iniciada la prova no tendreu l'opció d'interrompre-la i tornar-hi més tard.
Per als alumnes interessats a accedir a C1 o C2 hi ha, a més a més, una segona prova optativa, que té una durada de 25 minuts.
2- Podeu fer la prova en un altre moment tornant a accedir a l'enllaç de la preincripció amb la contrasenya creada inicialment i entrant a "Accés Prova d'Anivellació Online" amb el número d'inscripció.Un cop acabada la prova imprimiu el resguard del resultat per duplicat, que haureu de lliurar a la secretaria juntament amb la documentació restant. No s'acceptarà cap comprovant de prova d'anivellament que no sigui el document que s'obté en finalitzar la prova (no són vàlides les captures de pantalla, ni cap altre tipus de comprovant que no sigui l'oficial).

 

Alemanyprova d’anivellament presencial a l’EOI Calvià, dia 18 de maig de 2018 a les 16 hores.

La prova d’anivellament podrà avaluar els següents aspectes: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i auditiva. La durada aproximada de la part escrita és d'una hora. Depenent del seu resultat, un cop finalitzada la part escrita el sol·licitant haurà de romandre al centre fins que se li comuniqui si haurà de fer també una prova d’expressió oral, que consistirà en una entrevista. La prova oral es durà a terme al llarg de l’horabaixa.

Per fer la prova d’anivellament presencial s’haurà de presentar obligatòriament el DNI o NIE.

Els resultats de les proves presencials s'exposaran a l'EOI de Calvià i a la web del centre juntament amb la llista provisional d'admesos el dia 1 de juny de 2018.
Contra el resultat d'aquestes proves no es pot presentar sol·licitud de revisió.

 

Català: prova d’anivellament presencial a l’EOI Calvià, dia 18 de maig de 2018 a les 17:30 hores.

La prova d’anivellament podrà avaluar els següents aspectes: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i auditiva. La durada aproximada de la part escrita és d'una hora. Depenent del seu resultat, un cop finalitzada la part escrita el sol·licitant haurà de romandre al centre fins que se li comuniqui si haurà de fer també una prova d’expressió oral, que consistirà en una entrevista. La prova oral es durà a terme al llarg de l’horabaixa.

Per fer la prova d’anivellament presencial s’haurà de presentar obligatòriament el DNI o NIE.

Els resultats de les proves presencials s'exposaran a l'EOI de Calvià i a la web del centre juntament amb la llista provisional d'admesos el dia 1 de juny de 2018.
Contra el resultat d'aquestes proves no es pot presentar sol·licitud de revisió.

9- Quina documentació s’ha de presentar per fer la preinscripció?

Atenció:

Al centre no es fan fotocòpies.

Si sou admesos, en tramitar la matrícula haureu de tornar a presentar part d'aquesta documentació.
Tots els candidats han de presentar:

 • Resguard de preinscripció per duplicat.
 • Només anglès: un resguard del resultat de la prova d’anivellament telemàtica, si escau (haureu de lliurar l'altre resguard en fer la matrícula).
 • Una fotocòpia del DNI o del NIE (número d’identificació d’estrangers) en vigor. El NIE ha d'anar acompanyat d'una còpia del passaport.
 • Només un dels tres documents següents, per justificar que l’alumne viu, treballa o estudia als municipis de Calvià o Andratx:
  • Un certificat d'empadronament expedit per l’òrgan municipal que correspongui. Es considerarà com a domicili vàlid el del sol·licitant o, si és menor d'edat, el dels pares o tutors legals (no és vàlida la presentació de certificat de segona residència).
  • El lloc de feina s'acreditarà amb l’original i una fotocòpia del contracte laboral o amb un certificat expedit per a aquest fi per l'empresa. En cas de realitzar l'activitat laboral per compte propi, el sol·licitant aportarà una còpia del document que ho acrediti i que faci constar el lloc on realitza aquesta activitat. En cas d'estar en atur, s'aportarà una fotocòpia de la tarja del SOIB on hi consti el domicili.
  • El lloc d'estudis s'acreditarà mitjançant un certificat del centre corresponent. S'entén com a lloc d'estudis el centre on es cursen ensenyaments de caràcter reglat, sigui quin sigui el nivell d'estudis que s’hi realitzin.

Si anul·lau una preinscripció i en feis una de nova haureu d’imprimir el resguard d’anul·lació, que lliurareu al centre amb la resta de la documentació.

Documentació a presentar per part dels antics alumnes d'escoles oficials d'idiomes:

 • original i fotocòpia de papereta de notes o de certificat d’estudis del centre d’origen, encara que l’accés sigui per prova d’anivellament. A la secretaria del centre us confirmaran que el curs per al qual us heu preinscrit és correcte i, a més, a l’hora de pagar les taxes de matrícula abonareu la taxa d’antic i no la de nou alumne.
 • els candidats que demanen plaça per a intermedi 1, avançat 1, C1 o C2 i estan pendents de realitzar l’examen lliure del Nivell Bàsic, Intermedi, Avançat o C1, respectivament: original i una fotocòpia del resguard de matrícula lliure. En aquest cas l’adjudicació definitiva de plaça quedarà condicionada a la superació dels exàmens corresponents.

Documentació a presentar per part dels alumnes provinents d'anglès a distància: 

 • certificat d’estudis que acrediti l’últim curs aprovat en el moment de fer la preinscripció.
 • els alumnes que estiguin cursant anglès a distància aquest curs i que vulguin ser alumnes oficials presencials durant el curs vinent hauran de presentar l’original i una fotocòpia del corresponent resguard de matrícula d’anglès a distància. En aquest cas, l'adjudicació definitiva de plaça quedarà condicionada a la superació del curs. Si la preinscripció és per a un altre idioma, no caldrà presentar aquesta documentació.

Documentació a presentar per part dels alumnes que triïn accedir a intermedi 1 amb el títol de batxillerat:

 • original i fotocòpia del llibre d’escolaritat o una certificació expedida pel centre on es cursaren els estudis amb indicació expressa de l’idioma estranger cursat.

Documentació a presentar per part dels alumnes de 14 o 15 anys que vulguin estudiar un idioma diferent del cursat com a primer idioma estranger a l'ESO: 

 • un certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat com a primer idioma estranger.

Important:

 • Un cop lliurada la sol·licitud amb la corresponent documentació, l’interessat no podrà aportar més  documentació.
 • Tant en el procés de preinscripció com en el de matriculació no es consideraran les sol·licituds enviades per fax ni per correu electrònic.
 • L’EOI verificarà les dades aportades. La falsedat de la documentació comportarà l’anul·lació de la petició i, si escau, de la plaça adjudicada.
 

10- Quin és el procediment d’admissió?

Un cop tancat el termini d’admissió de sol·licituds, seran admesos tots els sol·licitants si a l’EOI hi ha places suficients per atendre totes les peticions que s’han rebut. Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles s’aplicarà el sorteig públic que efectuarà la Direcció General de Planificació de la Conselleria d’Educació. Aquest sorteig determinarà la combinació de lletres a partir de la qual es farà l’ordenació alfabètica corresponent. Dia 14 de maig de 2018 es farà públic el resultat d’aquest sorteig.
Les llistes provisionals s'exposaran dia 1 de juny. De dia 4 a dia 7 de juny de 2018 es podran presentar les reclamacions que es considerin oportunes. La reclamació es farà mitjançant una instància dirigida a la presidenta del Consell Escolar i directora del centre i s’hi farà constar el motiu de la reclamació.

Les llistes definitives d’admesos i reserva s’exposaran a la consergeria del centre i a la web a partir de dia 15 de juny de 2018 a les 17 h.

FES CLICK A LA ICONA PER VEURE LES LLISTES DEFINITIVESIcona llistatsUn cop admesos els alumnes hauran de formalitzar la matrícula en els torns i horaris que establirà aquesta escola.
La matrícula per als nous alumnes admesos tindrà lloc del 30 de juny al 6 de juliol.

 

11- Quin és el preu de la matrícula? (Curs 2018/19)

Antics alumnes (d’aquesta o altres EOI de Balears)

1 idioma

2 idiomes
Taxa ordinària 160,01 € 308,75 €
Taxa família nombrosa general 80,01 € 154,38 €
Taxa quadrimestral català 83,54 €  232, 28
Taxa quadrimestral català F N 41,78 €  116,15

 

Nous alumnes o antics alumnes de That’s English 1 idioma 2 idiomes
Taxa ordinària 183,67 € 332,41 €
Taxa família nombrosa general 91,84 € 166,21 €
Taxa quadrimestral català 107,20 €  255,94
Taxa quadrimestral català FN 53,60 127,97

Consultau l'apartat Taxes per a informació més detallada
Només tindran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

12- En quins horaris es faran les classes? Quin és el calendari del curs?

Horaris dels cursos presencials: alterns, dues hores, dos dies per setmana (més un divendres al mes): el dilluns, el dimecres i un divendres de cada mes o el dimarts, el dijous i un divendres de cada mes.
Els horaris seran d’horabaixa, entre les 16 i les 21 h.
Podreu consultar els horaris dels grups per al curs 2018-19 al tauler d’anuncis del centre i a la nostra web a partir del mes de juny.

Calendari: inici i acabament del curs: d’octubre a maig (120h). La data d’inici del curs es publicarà durant el mes de setembre. Només per a català: els cursos d’intermedi 1 i avançat 1 començaran a l’octubre i acabaran al gener, els cursos d’intermedi 2 i avançat 2 començaran al febrer i acabaran al maig. (60h)

 

13- Límit de convocatòries

Els alumnes podran cursar de forma presencial els nivells bàsic, intermedi i avançat un nombre màxim d’anys equivalent al doble dels ordenats al currículum de cada idioma, és a dir, quatre anys per nivell. Per als nivells de C1 i C2 el màxim és de tres anys per a cada nivell.

Marc normatiu

 • Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 d’abril de 2009 (BOIB núm. 57 EXT. de 20 d’abril) per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 16 de març de 2018 (BOIB núm. 36 de 22 de març) , per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d'idiomes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-19.