Matrícula » Setembre/octubre – Vacants

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula per a places vacants

DESTINATARIS

Aquest procés de matrícula va dirigit a:

 • aquells antics alumnes que hagin perdut la reserva de la seva plaça per no haver seguit el calendari de matrícula d'antics alumnes
 • aquells nous alumnes admesos que hagin perdut la seva reserva de plaça per no haver seguit el calendari de matrícula de nous alumnes
 • qualsevol altre candidat que compleixi les següents condicions de matrícula.

CONDICIONS DE MATRÍCULA

1- Ser major de 16 anys o complir-los durant l'any 2018, o ser major de 14 anys o complir-los durant l'any 2018 si la matrícula és per a un idioma diferent del cursat com a primer idioma estranger a l'ESO.

2- Comptar amb DNI o NIE actualitzats.

ACCÉS

 • Amb cap coneixement o amb nocions molt bàsiques de l’idioma → bàsic 1.
 • Amb un curs, nivell o cicle aprovat a qualsevol Escola Oficial d’Idiomes → al curs següent o feis la prova d’anivellament si considerau que el vostre coneixement de l’idioma ha millorat des que vàreu fer el curs.
 • Amb el tercer del pla antic suspès → triau intermedi 1 o intermedi 2 o feis la prova d’anivellament si considerau que el vostre coneixement de l’idioma ha millorat des que vàreu fer el curs.
 • Amb un curs presencial o a distància suspès → al mateix curs o feis la prova d’anivellament si considerau que el vostre coneixement de l’idioma ha millorat des que vàreu fer el curs.
 • Amb nocions de l’idioma però sense cap curs previ a una EOI → feis la prova d’anivellament.
 • Amb el títol de batxillerat → intermedi 1 de la llengua estrangera cursada en el batxillerat. No obstant això, recomanam que feu la prova d’anivellament. El fet d’al·legar el títol de batxillerat exclou la possibilitat de realitzar la prova d’anivellament. Fer la prova d’anivellament garanteix un diagnòstic més acurat.

Per accedir a un curs que no sigui bàsic 1, o bé s’ha de justificar que s’ha aprovat el curs anterior en una EOI, o bé s’ha de fer una prova d’anivellament.

No hi ha equivalències amb cursos aprovats a altres institucions.

No es pot repetir un curs ja aprovat.

PROCÉS DE MATRÍCULA

PAS 1 Prova d'anivellament, si escau
Anglès: la prova es fa telemàticament el dia 11 d'octubre. Vegeu les instruccions més avall al Pas 1 
 Alemany i català: dia 10 d'octubre a les 19 h al centre.

PAS 2 Comprovació vacants
Publicació de vacants el dia 11 d'octubre, 19h. Comprovau que hi ha vacants del curs que us interessa

PAS 3 Matrícula telemàtica: tria de grup
De l '11 d'octubre a partir de les 19 h fins al 15 d'octubre a les 20.30 h

PAS 4 Pagament de les taxes de matrícula
De l'11 d'octubre a partir de les 19.05 h fins al 15 d'octubre a les 20.30 h

PAS 5 Lliurament de la documentació i resguards de pagament a la secretaria de l’EOI de Calvià
El dia 11 d'octubre de 19 a 20.30 h.

El dia 15 d'octubre de 17 a 20.30 h.

 

ATENCIÓ!

Si no es compleixen tots els passos la matrícula no serà vàlida.
Posau atenció al curs al qual accediu: una matrícula en un curs equivocat comportarà la seva anul·lació.
En cap cas no s'ha de fer el pagament de la matrícula fins que no s'hagi obtingut plaça al pas 3.
Per realitzar aquest procés de matrícula necessitau una impressora.

PAS 1 Prova d'anivellament, si escau

PROVA D'ANIVELLAMENT

 • La prova d’anivellament té com a objectiu situar el futur alumne al curs que li pertoca segons el seu nivell actual de l’idioma a fi que el curs sigui de profit.
 • Amb la prova d’anivellament es pot accedir a qualsevol curs.
 • Si les persones amb un curs aprovat anteriorment a una EOI opten per fer aquesta prova i obtenen un resultat inferior al curs que tenen aprovat, seran assignades al curs següent al curs aprovat, ja que no es pot repetir un curs aprovat anteriorment.
 • La realització de la prova d’anivellament només tindrà validesa per a la classificació de l'alumne en el curs que li correspongui sense que això impliqui que el sol·licitant hagi estat admès. A més a més, només serà vàlida per sol·licitar plaça per al curs 2018-2019.
 • No poden realitzar les proves d’anivellament les persones que durant el curs 2017-18 hagin estat matriculades a alguna EOI de l’idioma que sol·liciten.


Anglès
: Els candidats d’anglès faran la prova de forma telemàtica seguint aquest enllaç. La prova es pot realitzar el dia 11 d'octubre des de les 7h fins a les 23:59 h.
ATENCIÓ
Aquest procés s'ha de fer amb un ordinador, no està preparat per a mòbils o tauletes.
És important que faceu la prova en un lloc i moment en què us pugueu concentrar. Si la prova no es fa de manera acurada, el resultat no demostrarà el vostre nivell real i no traureu profit del curs.
Un cop acabada la prova imprimiu el resguard del resultat, que haureu de lliurar a la secretaria juntament amb la documentació restant. No s'acceptarà cap comprovant de prova d'anivellament que no sigui el document que s'obté en finalitzar la prova (no són vàlides les captures de pantalla, ni cap altre tipus de comprovant que no sigui l'oficial).


Alemany i català
prova d’anivellament presencial a l’EOI Calvià el 10 d'octubre a les 19 h.

La prova d’anivellament podrà avaluar els següents aspectes: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i auditiva. La durada aproximada de la part escrita és d'una hora. Depenent del seu resultat, un cop finalitzada la part escrita el sol·licitant haurà de romandre al centre fins que se li comuniqui si haurà de fer també una prova d’expressió oral, que consistirà en una entrevista. La prova oral es durà a terme al llarg de l’horabaixa.

Per fer la prova d’anivellament presencial s’haurà de presentar obligatòriament el DNI o NIE.

Els resultats de les proves presencials es faran públics una hora després de l'acabament de la prova.
Contra el resultat d'aquestes proves no es pot presentar sol·licitud de revisió.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Publicació de vacants: dia 11d'octubre , 19 h.

ALEMANY

CURS GRUP DIES HORARI QUEDEN  VACANTS?
BÀSIC A 1 A dilluns i dimecres 17 – 19 h NO
BÀSIC A 1 B dilluns i dimecres 19 – 21 h  SÍ
BÀSIC A 2 A dilluns i dimecres 17 – 19 h  SÍ
BÀSIC A 2 B dilluns i dimecres 19 – 21 h  SÍ
INTERMEDI 1 A dimarts i dijous 19 – 21 h  SÍ
INTERMEDI 2 A dilluns i dimecres 17 – 19 h  SÍ
AVANÇAT 1 A dimarts i dijous 19 – 21 h  SÍ

ANGLÈS

CURS GRUP DIES HORARI QUEDEN VACANTS?
BÀSIC A 1 A dilluns i dimecres 17 – 19 h  SÍ
BÀSIC A 1 B dilluns i dimecres 19 – 21 h  SÍ
BÀSIC A 1 C dimarts i dijous 17 – 19 h  SÍ
BÀSIC A 2 A dilluns i dimecres 17 – 19 h  SÍ
BÀSIC A 2 B dilluns i dimecres 19 – 21 h  SÍ (només 1 plaça)
BÀSIC A 2 C dimarts i dijous 19 – 21 h  SÍ
INTERMEDI 1 A dilluns i dimecres 19 – 21 h  SÍ
INTERMEDI 1 B dimarts i dijous 17 – 19 h  SÍ
INTERMEDI 1 C dimarts i dijous 19 – 21 h  SÍ
INTERMEDI 2 A dilluns i dimecres 17 – 19 h  SÍ
INTERMEDI 2 B dilluns i dimecres 19 – 21 h  SÍ
INTERMEDI 2 C dimarts i dijous 17 – 19 h  SÍ
INTERMEDI 2 D dimarts i dijous 19 – 21 h  SÍ
AVANÇAT 1 A dilluns i dimecres 17 – 19 h  SÍ
AVANÇAT 1 B dimarts i dijous 17 – 19 h  SÍ
AVANÇAT 1 C dimarts i dijous 19 – 21 h  SÍ
AVANÇAT 2 A dilluns i dimecres 17 – 19 h  SÍ
AVANÇAT 2 B dilluns i dimecres 19 – 21 h  SÍ
AVANÇAT 2 C dimarts i dijous 17 – 19 h  SÍ
C 1 A dimarts i dijous 17 – 19 h  SÍ
C 1 B dimarts i dijous 19 – 21 h  SÍ
C 2 A dimarts i dijous 19 – 21 h  SÍ

 CATALÀ

CURS GRUP DIES HORARI QUEDEN VACANTS?
BÀSIC A 1 A dimarts i dijous 17 – 19 h  SÍ
BÀSIC A 2 A dilluns i dimecres 19 – 21 h  SÍ
INTERMEDI 1 A dimarts i dijous 17 – 19 h  SÍ
AVANÇAT 1 A dimarts i dijous 17 – 19 h  SÍ
C 1 A dimarts i dijous 19 – 21 h  SÍ
C 2 A dilluns i dimecres 17 – 19 h  SÍ

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i assignació de grup

De l'11 d'octubre a partir de les 19 h fins al 15 d'octubre a les 20.30 h 

PROCEDIMENT

 • Anau a la pàgina web centrosnet  http://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM6
  (navegador recomanat: Mozilla Firefox)
 • Introduïu les vostres dades personals
 • Triau l'idioma i el curs del qual us matriculau. 
 • Triau entre antic o nou alumne
  • Antic alumne: aquella persona que en alguna ocasió ha pagat taxes a una EOI de les Balears, ja sigui com a alumne presencial o lliure (independentment del fet que s'hagi presentat o no als exàmens). Si no heu estat mai matriculats a l'EOI Calvià per justificar la condició d'antic alumne haureu d'aportar una sol·licitud de trasllat d'expedient (que podreu recollir a la secretaria del centre) i un justificant que heu estat matriculats (papereta de notes, resguard de matrícula o certificat d'estudis) en lliurar la documentació de matrícula.
  • Nou alumne: a part de les persones que mai abans no han estat matriculades a una EOI, tenen també la consideració de nous alumnes:
   - els antics alumnes d'EOI de fora de Balears
   - l'alumnat de That's English
   - l'alumnat d'EOIES
   - l'alumnat de cursos intensius,  d'estiu, de conversa, de perfeccionament per al professorat i cursos específics
 • Ara escolliu la taxa corresponent
  • Per justificar la taxa de família nombrosa haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat. El carnet de família nombrosa es pot sol·licitar al Consell Insular de Mallorca al C/ General Riera, 67. Palma.
  • Per justificar la situació d’atur haureu de presentar un certificat de desocupació del SOIB amb data de com a màxim 30 dies abans del dia en què us matriculeu (”Informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur”). Aquest document es pot obtenir a les oficines del SOIB. No s'admetrà cap altra document per justificar la situació d'atur.
 • Pitjau el botó imprimir resguard i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 4 Pagament de les taxes de matrícula

De l '11 d'octubre a partir de les 19 h fins al 15 d'octubre a les 20:30 h

PROCEDIMENT

 • Abans d'iniciar el pagament consultau l'apartat Taxes
 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l'Agència Tributaria (vegeu els enllaços més avall)
 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s'indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us ofereix dues possibilitats:
  1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.
  S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.
  Entitats bancàries col·laboradores: Banca March, Banc Sabadell, Banco de Valencia, Banco Gallego, Banco Pastor, Banco Popular, Banesto, Bankia, Barclays, BBVA, Cajamar, Colonya Caixa Pollença, Deutsche Bank, Ibercaja, BMN-Sa Nostra, Santander o "la Caixa".

  2)
  Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
  Atenció: per defecte surt el pagament per banca electrònica. Marcau targeta de crèdit. Després d’omplir les dades de la tarja, clicau "pagar". Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament). Clicau "continuar" i després el botó “Justificant”. Al cantó de la dreta hi ha un desplegable. Triau "imprimir." S’imprimiran dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.

  En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16.30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

  MODELS PER FER ELS PAGAMENTS

  Nous alumnes


  Antics alumnes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 5 Lliurament de la documentació i resguards de pagament a l'EOI de Calvià

El dia 11 d'octubre de 19 a 20.30 h.

El dia 15 d'octubre de 17 a 20.30 h.

DOCUMENTS A LLIURAR:

 • Dos resguards de matrícula
 • Dos justificants del pagament de la matrícula en un curs presencial (Model 046 de l'Atib)
 • Dos justificants del pagament dels serveis generals (Model 046 de l'Atib)
 • Dos justificants del pagament d'obertura d'expedient, si cal (Model 046 de l'Atib)
 • Per a cada matrícula addicional, resguards de matrícula i justificants del pagament de la matrícula (Model 046 de l'Atib)
 • Una fotografia carnet
 • Original i una fotocòpia del DNI ( els alumnes estrangers del NIE )
 • Qüestionari de matrícula emplenat i signat per l'alumne que es matricula
 • Tots els menors d'edat:
  1-Comunicació de faltes d'assistència d'alumnes menors d'edat
  2-Autorització informada per l'ús de dades personals de menors per part del centre
 • Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Persones en atur: per justificar la situació d'atur haureu de presentar un certificat de desocupació del SOIB amb data de com a màxim 30 dies d’anterioritat a la data en què us matriculeu ( ”Informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur”). Aquest document es pot obtenir a les oficines del SOIB.
 • Alumnes provinents d’altres escoles oficials d’idiomes: sol·licitud de trasllat d’expedient (us serà lliurat a secretaria) i original i fotocòpia de papereta de notes de l’últim curs aprovat o un certificat d’estudis de l’escola d’origen
 • Alumnes que accedeixen a intermedi 1 d’anglès sense prova de nivell: original i fotocòpia del llibre d’escolaritat o una certificació acadèmica expedida pel centre on es cursaren els estudis amb indicació expressa de l’idioma estranger cursat al batxillerat
 • Alumnes d'anglès que accedeixen per prova d'anivellació: resguard de la prova
 • Alumnes provinents de “That's English” o alumnat que ha superat una prova lliure a un altre centre: certificat acadèmic de la superació del curs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini ni enviades per fax o correu electrònic.

L’ EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Per agilitar la matrícula us agrairíem que comprovàssiu que duis tots els documents necessaris.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

ES RECORDA QUE AL CENTRE NO ES FAN FOTOCÒPIES

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores