Matrícula » Antics alumnes presencials

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula per a antics alumnes

DESTINATARIS

Aquest procés és obligatori per als alumnes presencials que hagin aprovat el curs a la convocatòria ordinària i que desitgin continuar els seus estudis del mateix idioma.

Consultau aquí els horaris pel curs 2020-2021.

ATENCIÓ!
L'alumnat que no es matriculi en les dates establertes no tendrà assegurada la plaça per al curs vinent i podrà perdre la condició d'antic alumne.

L'alumnat que compagina la condició d'alumne presencial i lliure del mateix idioma, s'ha de posar en contacte amb la secretaria del centre abans de matricular-se.

PROCÉS DE MATRÍCULA

Seguiu aquests passos en aquest ordre:

PAS 1 Matrícula telemàtica (selecció d’horari i de taxes)
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Entrega de documentació

ATENCIÓ!
Si no es compleixen els tres passos la matrícula no serà vàlida.

PAS 1 Matrícula telemàtica (selecció d’horari i de taxes)

TERMINIS:

 • Alumnes d'anglès i català que s'han examinat d'A2, B1, B2.2, C1.2 i C2 a la convocatòria extraordinària de l'octubre (aprovats o repetidors): 15 d'octubre (9h) al 20 d'octubre (21h)
 • Alumnes d'alemany que volen matricular-se a A2, B2.1 i B2.2 (aprovats de B1 i repetidors d'A2 i B2.2 de la convocatòria extraordinària de l'octubre): 15 d'octubre (9h) al 20 d'octubre (21h)
 • Alumnes d'alemany que volen matricular-se a B1 (aprovats d'A2 i repetidors de B1 de la convocatòria extraordinària): 14 d'octubre (21h) al 16 d'octubre (12h)

PROCEDIMENT:

 • Anau a la pàgina web centrosnet
 • Usuari: la vostra data de naixement : 00/00/0000
  Contrasenya: número de DNI (sense la lletra) o NIE (sense l'última lletra)
 • Pitjau “Entrar” . Haureu de crear una contrasenya personal d'entre 6 i 10 caràcters si no en teníeu.
  Comprovau que el correu electrònic és correcte o, en cas contrari, modificau-lo. Hi rebreu l'enllaç d'activació de la nova contrasenya.
  Un cop activada podeu accedir al vostre expedient amb l'usuari, el DNI i la contrasenya personal.
 • En pantalla veureu el vostre curs d'accés. Triau el grup (en cas que hi hagi més d'una opció) del desplegable de la dreta.

  Si algun dels grups publicats no apareix, el grup està complet. Posau atenció a l'elecció de grup: l'horari no es podrà modificar, excepte en el període i forma establerts al tràmit canvi de grup.

 • Escolliu la taxa a aplicar. Per defecte surt la taxa ordinària: 163,71 euros.

  Vegeu l'apartat de bonificació o exempció de taxes per comprovar si hi teniu dret.

 • Confirmau. Després no podreu canviar d'horari.
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu d'enviar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d'un idioma

 • Procediu de la mateixa forma que per al primer idioma
 • "Taxa a aplicar": triau "oficial ordinària antic 2"
 • Confirmau
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu d'enviar a la secretaria del centre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

TERMINIS:
No s'acceptarà cap matrícula el pagament de la qual s'hagi efectuat fora d'aquests terminis. Si es fa el pagament fora d'aquest termini, no es tendrà dret a la devolució de les taxes.

 • Del 15 d'octubre (9h) al 20 d'octubre (21h)

PROCEDIMENT:

 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
 • Per a cadascun dels models que s'indiquen més avall, introduïu les dades i feis clic a “Finalitzar”.
 • Preneu nota del número de localitzador de l'operació que us apareix a la pantalla. En cas d'incidència, és l'única forma de recuperar inmediatament el resguard de l'operació.
 • El portal us ofereix dues possibilitats:

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: per a l’entitat col·laboradora, per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En enviar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI.
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutsche Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i Ibercaja.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

 •  Marcau targeta de crèdit (Per defecte surt "pagament per banca electrònica").
 • Després d’introduir les dades de la targeta, clicau "pagar". Sortirà el resguard del banc (aquest document NO és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau damunt "TORNAR A LA PÀGINA DE L'ORGANISME" i després el botó "JUSTIFICANT" (Al cantó de la dreta hi ha un desplegable).
 • Triau "descarregar". Es descarregarà el model 046 amb el justificant acreditatiu del pagament realitzat, que haureu d'entregar a l’EOI.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510 o serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. En el mes de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament telemàtic de la documentació

La documentació s'ha de lliurar per correu electrònic a administracio@eoicalvia.com

TERMINIS:

 • Del 15 d'octubre al 20 d'octubre 

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR 

Enviau tota la documentació en un sol correu electrònic.

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

Si us és impossible enviar tota la documentació per correu electrònic, posau-vos en contacte amb l'escola: 971 700 150 - administracio@eoicalvia.com

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Si teniu problemes per fer-ho, posau-vos en contacte amb l'escola: 971 700 150 - administracio@eoicalvia.com

One thought on “Antics alumnes presencials

Comments are closed.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores