- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Alumnat lliure

Instruccions de matrícula per a les proves lliures de certificació de nivell

 Important!

Dates i horaris de matriculació

El procés de matriculació i l’enviament de la documentació es farà telemàticament des del 9 de març a les 9h al 23 de març a les 22h.

IMPORTANT! Només per a CATALÀ: Del 24 de febrer al 7 de març, preinscripció. Vegeu PAS 0.

Matrícula

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents i en l’ordre indicat:

PAS 0 Només CATALÀ A2 i C1. Preinscripció
PAS 1 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i de dades de matrícula
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Enviament de la documentació i dels resguards de pagament a administracio@eoicalvia.com

Si no es fan tots els passos la matrícula no serà vàlida.

 

PAS 0 Només CATALÀ A2 i C1. Preinscripció

L’alumnat lliure de català de tot Mallorca es distribuirà entre les escoles de Palma, Inca i Calvià atenent a la capacitat de cadascuna. Per això, abans de matricular-se cal sol·licitar plaça i indicar en quins centres es prefereix realitzar les proves.

L’alumnat que vulgui matricular-se a A2 o C1 de català ha de fer-ho en tres fases:

PAS 1 Matrícula telemàtica. Introducció de dades personals i de matrícula

TERMINI: del 9 de març a les 9h al 23 de març a les 22h

PROCEDIMENT:

ANGLÈS I ALEMANY: clicau en aquest enllaç per accedir a la plataforma de matrícula.

CATALÀ: clicau en aquest enllaç per accedir a la plataforma de matrícula.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d’un idioma  o nivell

RECORDAU: una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d’anglès i alemany. En el cas de català, només es pot inscriure a un nivell. Tampoc es pot presentar per lliure al nivell que cursa com a alumne presencial, semipresencial o EOIES.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

No s’acceptarà cap matrícula pagada fora d’aquest termini. Pagar fora de termini no dona dret a la devolució de les taxes.

PROCEDIMENT:
Les taxes es paguen a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears. Segons el cas, haureu de fer un, dos o tres pagaments per separat. Trobareu els enllaços aquí abaix.

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

ENLLAÇOS PER FER ELS PAGAMENTS: 

Clicau damunt cada import per accedir directament al model 046 de l’ATIB.

Consultau exempció i bonificació de taxes

Alumnes actuals:

Antics alumnes:

Nous alumnes:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament telemàtic de la documentació

La documentació s’ha de lliurar en un ÚNIC correu electrònic a l’adreça administracio@eoicalvia.com.

L’assumpte del correu electrònic ha de tenir el format següent:  Lliure – Nom complet

TERMINI: del 9 de març a les 9h al 23 de març a les 23:59h.

Horari de secretaria: de 16h a 19h.

DOCUMENTS A ENVIAR:

Confirmació de la matrícula

En un termini màxim de 30 dies la secretaria del centre contactarà amb l’alumne per correu electrònic per confirmar que la matrícula està formalitzada.

En cap cas no s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

El pagament realitzat fora dels terminis indicats no dona dret a la devolució de les taxes.

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

L’horari d’atenció telefònica per a consultes relacionades amb la matrícula lliure serà de 16h a 19h.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Si teniu problemes per fer-ho, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com

Marc normatiu

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2022 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2022, s’estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure i es regulen els períodes per a la sol·licitud de les adaptacions de proves per als aspirants amb necessitats específiques.