Tràmits » Adaptacions nec. especials

Imprimiu aquesta pàgina

Adaptacions de les proves per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials

L'alumnat pot sol·licitar adaptacions de les proves per motius de discapacitat, dislèxia o necessitats especials, aportant la documentació justificativa que escaigui i el formulari de sol·licitud a la secretaria de l'EOI o per correu electrònic a eoicalvia@eoicalvia.com.

Tipus d'adaptacions:

  • Adaptació en les proves de comprensió auditiva per problemes d’audició.
  • Adaptació en el format per discapacitat visual o dislèxia.
  • Ampliació del temps en les proves orals.
  • Ampliació del temps en les proves escrites.
  • Altres.

Consultau la normativa i el procediment: ANNEX 4 Adaptacions de les proves de certificació de les Escoles Oficials d'Idiomes per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials.

Termini de sol·licitud:

  • En tots els casos: en el moment de la matrícula.
  • Per a les proves de certificació, si no s'ha fet en el moment de la matrícula:
    • Alumnat presencial i EOIES: 20 dies abans del començament del període d'exàmens (27 d'abril de 2020)
    • Alumnat lliure: 23 de març de 2020  29 de maig de 2020.

Formulari de sol·licitud:

 

Descarregau-ho (PDF, 165KB)

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores