Suspensió d’activitats presencials

Suspensió d’activitats presencials

Queden suspeses les classes i sessions de conversa i l’atenció al públic presencial a partir de dia 16 de març.

L’alumnat podrà seguir el curs temporalment de forma telemàtica. Consultau els detalls en aquest enllaç.

  • ATENCIÓ AL PÚBLIC:
    • NO s’atendrà presencialment.
    • Equip directiu: eoicalvia@eoicalvia.com
    • Secretaria: administracio@eoicalvia.com

Els terminis següents queden temporalment suspesos:

– Entrega de documentació de matrícula lliure.
– Sol·licituds de renúncia de matrícula.
– Sol·licituds d’adaptació de proves.

La documentació referida a aquests tràmits es pot entregar per correu electrònic a administracio@eoicalvia.com, preferentment en format pdf.
Quan acabi l’estat d’alarma s’establirà un termini extraordinari per lliurar la documentació que falti.

Suspensió d’activitats presencials
Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores