Oferta » Cursos

Imprimiu aquesta pàgina

HORARIS CURS 2022/2023

Consultau aquí els horaris del curs 2023-2024. (Es publicaran el 3 de juliol)

CURSOS PRESENCIALS

Destinataris: Els cursos presencials estan destinats a aquelles persones que volen aprendre un idioma i que prefereixen assistir a classe.

Idiomes i nivells:

  • Anglès: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 i C2
  • Alemany: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2
  • Català: A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Durada: 120h lectives per curs acadèmic, d'octubre a maig/juny.

Horari: Classes de 2h dos dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous més un divendres al mes). Horari de tarda: de 17 a 19h o de 19 a 21h. Horari de matí: de 9:30 a 11:30h o de 11:30 a 13:30h. (Només anglès. CREC de Son Ferrer. Nivells per determinar).  

Accés:  S'ha de tramitar la preinscripció per sol·licitar plaça. Un cop admesos haureu de tramitar la matrícula.

Taxes: Les taxes varien segons si s'és antic o nou alumne, alumne presencial o lliure. Consultau les taxes actuals per les bonificacions o exempcions de taxes.

CURSOS SEMIPRESENCIALS

Destinataris:  Els cursos semipresencials estan destinats a aquelles persones que necessiten o prefereixen fer part de l’aprenentatge a distància.

És imprescindible que:

  • Disposin dels mitjans tecnològics adequats (internet, ordinador/tauleta, impressora).
  • Sàpiquen utilitzar eines digitals (descarregar, penjar i enviar arxius; orientar-se dins plataformes digitals; enregistrar àudios o vídeos; fer cerques; participar en fòrums i altres entorns virtuals).
  • Siguin persones autònomes i organitzades: que siguin constants, respectin els terminis, segueixin el ritme de treball, no es despengin ni ho deixin tot per al darrer moment.
  • Puguin assitir a les sessions presencials.

Idiomes i nivells:

  • Anglès: B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2
  • Català: C2

Durada: 120h lectives per curs acadèmic, d'octubre a maig/juny (55% presencials i 45% a distància).

Accés:  S'ha de tramitar la preinscripció per sol·licitar plaça. Un cop admesos haureu de tramitar la matrícula.

Taxes: Les taxes varien segons si s'és antic o nou alumne, alumne presencial o lliure. Consultau les taxes actuals per les bonificacions o exempcions de taxes.

MATRÍCULA D’ACTUALITZACIÓ

Destinataris: Les persones que faci dos o mes anys  que han cursat i superat cursos de les escoles oficials d'idiomes que condueixen a l'obtenció d'un certificat s’hi poden matricular per actualitzar-ne els coneixements.

Idiomes i nivells: tots els idiomes i nivells.

Durada: 120h lectives per curs acadèmic, d'octubre a juny.

Horari: Classes dos dies a la setmana (cursos presencials) o una classe a la setmana (cursos semipresencials).

Accés: Aquesta matrícula està condicionada a l'existència de places vacants després de matricular l'alumnat que encara no té el curs superat. Escriviu a administracio@eoicalvia.com.

Taxes: Consultau les taxes actuals per les bonificacions o exempcions.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores