- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Organigrama

Equip Directiu

Directora: Toni Picornell
Cap d'estudis: Aina Serra
Secretària: Àngela Alís

Consell Escolar 2019/20

President: Toni Picornell
Secretària: Àngela Alís 
Cap d'estudis: Aina Serra
Representants del professorat: Tomeu Aloy, MªAntònia Bernat, Dani Llano, Charo Madero, Rubèn Sanz
Representants de l’alumnat:  Martí Rubio, Azam Jalali Talaghi
Representant del PAS: Marga Mayol
Representant de l'Ajuntament de Calvià: Cecilia Valls

Claustre 2019/20

Gemma Albiol
Àngela Alís
Tomeu Aloy
M. Antònia Bernat
Adela Flaquer
Dani Llano
Charo Madero
Cati Perelló
Dani Pol
Toni Picornell
Cristina Sánchez
Rubèn Sanz
Aina Serra
Eva Utrilla
Andrea Zechner

Comissió de coordinació pedagògica 2019/20

Toni Picornell
Dani Pol
Rubèn Sanz
Aina Serra
Andrea Zechner

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol
Marisa Plaza