- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Organigrama

Equip Directiu

Director: Toni Picornell
Cap d'estudis: Aina Serra
Secretària: Àngela Alís

Consell Escolar 2020/21 (pdt d’actualitzar)

President: Toni Picornell
Secretària: Àngela Alís 
Cap d'estudis: Aina Serra
Representants del professorat: Tomeu Aloy, MªAntònia Bernat, Dani Llano, Charo Madero, Rubèn Sanz
Representants de l’alumnat:  Martí Rubio, Azam Jalali Talaghi
Representant del PAS: Marga Mayol
Representant de l'Ajuntament de Calvià: Cecilia Valls

Claustre 2021/22

Àngela Alís Tomeu Aloy Belén Arroyo M. Antònia Bernat Adela Flaquer Catalina Font Dani Llano Charo Madero Cati Perelló Dani Pol Toni Picornell Rubèn Sanz Aina Serra Andrea Zechner

Comissió de coordinació pedagògica 2021/22

Toni Picornell
Dani Pol
Rubèn Sanz
Aina Serra
Andrea Zechner

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol
Marisa Plaza