L’Escola » Organigrama

Imprimiu aquesta pàgina

Equip Directiu

Director: Toni Picornell
Cap d'estudis: Aina Serra
Secretària: Àngela Alís

Consell Escolar 2022/23

President: Toni Picornell
Secretària: Àngela Alís 
Cap d'estudis: Aina Serra
Representants del professorat: Tomeu Aloy, MªAntònia Bernat, Dani Llano, Dani Pol, Adela Flaquer
Representants de l’alumnat:  Antònia Cerdà, Isabel Quintana i Joana M. Montaner
Representant del PAS: Marisa Plaza
Representant de l'Ajuntament de Calvià: Borja Martorell

Claustre 2022/23

Àngela Alís Tomeu Aloy Belén Arroyo M. Antònia Bernat Ana de Castro Adela Flaquer Dani Llano Charo Madero Francesca Pons Dani Pol Toni Picornell Rubèn Sanz Aina Serra

Comissió de coordinació pedagògica 2022/23

Adela Flaquer
Toni Picornell
Francesca Pons
Dani Pol
Aina Serra

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol
Marisa Plaza

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores