L’Escola » Organigrama

Imprimiu aquesta pàgina

Equip Directiu

Directora: Toni Picornell
Cap d'estudis: Aina Serra
Secretària: Àngela Alís

Consell Escolar 2017-2019

Presidenta: M. Antònia Bernat
Secretari: Tomeu Aloy
Cap d'estudis: Cati Perelló
Representants del professorat: Charo Madero, Rubèn Sanz
Representants de l’alumnat: Martí Rubio, Petra Sedláková
Representant del PAS: Marga Mayol
Representant de l'Ajuntament de Calvià: Cecilia Valls

Claustre 2018/19

Àngela Alís
Tomeu Aloy
Marga Amengual
M. Antònia Bernat
Adela Flaquer
Charo Madero
Cristina Núñez
Jaume Oliver
Cati Perelló
Dani Pol
Toni Picornell
Rubèn Sanz
Aina Serra
Andrea Zechner

Comissió de coordinació pedagògica 2018/19

Maria Antònia Bernat
Cati Perelló
Aina Serra
Andrea Zechner
Rubèn Sanz

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol
Marisa Plaza

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores