L’Escola » Organigrama

Imprimiu aquesta pàgina

Equip Directiu 2016-17

Directora: Maria Antònia Bernat
Cap d'estudis: Cati Perelló
Secretari: Tomeu Aloy
Cap d'estudis adjunt: Toni Picornell

Consell Escolar 2016-17

Presidenta: M. Antònia Bernat
Secretari: Tomeu Aloy
Cap d'estudis: Cati Perelló
Representant del professorat: Macià Pol
Representant de l’alumnat: Sandra Cazalla
Representant del PAS: Marga Mayol
Representant de l'Ajuntament de Calvià: Cecilia Valls

Claustre 2016-17

Tomeu Aloy
M. Antònia Bernat
Adela Flaquer
Àngela Frau
Rafel Garcia
Charo Madero
Cati Perelló
Toni Picornell
Daniel Pol
Macià Pol
Consuelo Rico
Apol·lònia Rigo
Javier Ruiz
Rubèn Sanz
Aina Serra

Comissió de coordinació pedagògica 2016-17

Maria Antònia Bernat
Cati Perelló
Rafa Garcia
Adela Flaquer
Toni Picornell

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol
Jordi Moragues

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores