L’Escola » Organigrama

Imprimiu aquesta pàgina

Equip Directiu

Directora: Maria Antònia Bernat
Cap d'estudis: Cati Perelló
Secretari: Tomeu Aloy
Cap d'estudis adjunt: Toni Picornell

Consell Escolar

Presidenta: M. Antònia Bernat
Secretari: Tomeu Aloy
Cap d'estudis: Cati Perelló
Representants del professorat: Charo Madero, Apol·lònia Rigo, Rubèn Sanz
Representants de l’alumnat: Sandra Cazalla, Martí Rubio, Petra Sedláková
Representant del PAS: Marga Mayol
Representant de l'Ajuntament de Calvià: Cecilia Valls

Claustre 2017-8

Tomeu Aloy
M. Antònia Bernat
Adela Flaquer
Àngela Frau
Rafel Garcia
Elisabet Gayà
Lisa Gener
Ana Herreros
Harold Jiménez
Charo Madero
Cati Perelló
Toni Picornell
Claudiu Picu
Macià Pol
Apol·lònia Rigo
Javier Ruiz
Rubèn Sanz

Comissió de coordinació pedagògica 2017-8

Maria Antònia Bernat
Cati Perelló
Rafa Garcia
Toni Picornell
Macià Pol

Personal d’administració i serveis

Marga Mayol

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores