- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Llibres

Llibres de text 2016-17

Bàsic 1
Veus. Curs de català. Llibre de l'alumne. Nivell 1 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010) ISBN 978-84-9883-178-8
Veus. Curs de català. Llibre d'exercicis i gramàtica. Nivell 1 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010) ISBN 978-84-9883-269-3
Més informació: http://www.pamsa.cat/pamsa/veus/curs.html

Bàsic 2
Veus. Curs de català. Llibre de l'alumne. Nivell 2 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011) ISBN 978-84-9883-179-5
Veus. Curs de català. Llibre d'exercicis i gramàtica. Nivell 2 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010) ISBN 978-84-9883-292-1
Més informació: http://www.pamsa.cat/pamsa/veus/curs.html

Intermedi 1 i intermedi 2
Veus. Curs de català. Llibre de l'alumne. Nivell 3 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008) ISBN 978-84-9883-034-7
Veus. Curs de català. Llibre d'exercicis i gramàtica. Nivell 3 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011) ISBN 978-84-9883-075-0
Més informació: http://www.pamsa.cat/pamsa/veus/curs.html

Avançat 1 i avançat 2
Català Intermedi B2. Ed Teide. (ISBN: 978-84-307-3394-1)
Gramàtica pràctica del català. Ed. Teide. (ISBN: 978-84-307-3396-5)
Més informació: http://www.editorialteide.es/cat/fitxa_llibre.asp?IdLibro=6634

C 1
Nivell de suficiència. Curs de llengua catalana. Ed. Castellnou (ISBN: 9788498048711)
Més informació: http://castellnouedicions.com