- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Llibres de text

Llibres de text 2020-21 Pendent d’actualització

Bàsic A1
A Punt 1. Curs de català: llibre de l'alumne. Editorial PAM. ISBN 978-84-9883-990-6
A Punt 1. Curs de català: llibre d’exercicis. Editorial PAM. ISBN 978-84-9191-006-0

Bàsic A2
A Punt 2. Curs de català: llibre de l’alumne. Editorial PAM. ISBN 978-84-9883-991-3
A Punt 2. Curs de català: llibre d’exercicis. Editorial PAM. ISBN 978-84-9191-011-4

Intermedi B1
A Punt 3. Curs de català. Llibre de l'alumne. Editorial PAM. 2020
A Punt 3. Curs de català. Llibre d'exercicis. Editorial PAM. 2020

Intermedi B2  Pendent de publicació 
Català Intermedi B2. Editorial Teide. ISBN 978-84-3073-394-1

Avançat C1  Pendent de publicació

Nivell de suficiència C1. Curs de llengua catalana. Editorial Castellnou. ISBN 978-84-9804-744-8

Avançat C2
Sense llibre de text.