- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Programacions

El resum de les programacions inclou els objectius que s'han d'assolir, els continguts del curs, els mètodes d'avaluació i la descripció de les proves per a cada curs.

Programació de cada curs: