- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Professorat

CURS 2017-2018

Nom Càrrec Tutories / Hores d'atenció Contacte
Tomeu Aloy   dilluns de 16 a 17 h taloy@eoicalvia.com
Maria Antònia Bernat   dilluns de 16 a 17 h mabernat@eoicalvia.com
Àngela Frau   dimarts de 16 a 17 h afrau@eoicalvia.com
Rafel Garcia  Cap de departament dilluns i dimarts de 16 a 17 h angles@eoicalvia.com
rgarcia@eoicalvia.com
Ana Herreros   dilluns i dimarts de 16 a 17 h aherreros@eoicalvia.com
Harold Jiménez   dilluns i dimarts de 16 a 17 h hjimenez@eoicalvia.com
Charo Madero   dilluns i dimarts de 16 a 17 h cmadero@eoicalvia.com
Apol·lònia Rigo  Coordinadora dilluns i dimarts de 16 a 17 h arigo@eoicalvia.com
Javier Ruiz   dilluns i dimarts de 16 a 17 h jruiz@eoicalvia.com