- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Professorat

CURS 2016-2017

Nom Càrrec Tutories / Hores d'atenció Contacte
 Tomeu Aloy    dilluns de 16 a 17 h  taloy@eoicalvia.com
 Maria Antònia Bernat    dimarts de 16 a 17 h  mabernat@eoicalvia.com
 Àngela Frau    dilluns i dimarts de 16 a 17 h  afrau@eoicalvia.com
 Rafel Garcia  Cap de departament  dilluns i dimarts de 16 a 17 h  angles@eoicalvia.com
 Charo Madero    dilluns i dimarts de 16 a 17 h  cmadero@eoicalvia.com
 Daniel Pol    dilluns i dimarts de 16 a 17 h  dpol@eoicalvia.com
Apol·lònia Rigo   dilluns i dimarts de 16 a 17 h arigo@eoicalvia.com
Javier Ruiz   dilluns i dimarts de 16 a 17 h jruiz@eoicalvia.com
 Aina Serra  Coordinadora  dilluns i dimarts de 16 a 17 h  aserra@eoicalvia.com