- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Recursos

1- Conversa

Curs 2018/2019

El departament d'alemany compta amb una auxiliar de conversa de llengua alemanya. Els seus horaris són:

Dimecres de 16 a 17 h i de 18 a 19 h: jocs per als alumnes de bàsic A1 i bàsic A2
Dimecres de 19 a 20 h: conversa per a l'alumnat de bàsic A2 i intermedi 1 i 2
Dijous de 18 a 19 h: conversa per a l'alumnat d'intermedi 1, 2 i avançat 1

Lloc aula: 208