- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Recursos

1- Conversa

Curs 2018/2019

Dimecres de 16 a 17 h: conversa per a l'alumnat de Bàsic A1 i A2
Dimecres de 18 a 19 h: conversa per a l'alumnat de Bàsic A1 i A2
Dimecres de 19 a 20 h: conversa per a l'alumnat de Bàsic A2 i Intermedi 1 i Intermedi 2
Dijous de 18 a 19 h: conversa per a l'alumnat d'Intermedi 1, 2 i Avançat 1

Lloc aula: 208