- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Recursos

1- Conversa

El departament d'alemany compta amb una auxiliar de llengua alemanya, na Bianca Bernhardt, que oferirà hores de pràctica de conversa per a tots els alumnes del nivell que ho desitgin. La pràctica de conversa d'alemany tendrà lloc a l'aula EOI 208.

Mesos de gener, febrer, març, abril i maig

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres lectius de dimarts i dijous Divendres lectius de dilluns i dimecres
16-17 h   Bàsic 2    Bàsic 1  Avançat 1 Int. 1
             
18-19 h Avançat 2*   Bàsic 1   C 1 Avançat 2
19-20 h      Int. 1 Int. 2    

 * Anul.lat el dia 22 de maig