- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Llibres de text i lectures

Llibres de text 2018-19 – Pendent de publicació

Bàsic A1
Linie 1 A1. Deutsch in Alltag und Beruf. Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM. Ed. Klett. (ISBN 978-3-12-607055-3)

Bàsic A 2
Linie 1 A2. Deutsch in Alltag und Beruf. Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM. Ed Klett. (ISBN 978-3-12-607074-4)

Intermedi 1
Linie 1 B1. Deutsch in Alltag und Beruf. Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM. Ed. Klett. (ISBN 978-3-12-607094-2)


Intermedi 2 Pendent de publicació

Sicher! B1+. Kursbuch. Ed Hueber (ISBN: 978-3-19-001206-0)
Sicher! B1+ Arbeitsbuch mit Audio CD. Ed Hueber (ISBN: 978-3-19-011206-7)

Avançat 1 Pendent de publicació
Sicher! B2. Band 1. Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD. Ed Hueber (ISBN: 978-3-19-501207-2)

Llibres de lectura 2018-19 Pendent de publicació