- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Dates d’exàmens

Especificacions i mostres

Podeu trobar les especificacions i les mostres de les proves de certificació en aquest enllaç.

Dates d’exàmens

Convocatòria ordinària 2020/2021:

Atenció! Les aules poden canviar. Comprovau en el taulell de l'entrada quina és la vostra aula el dia de la prova.

Calendari de proves d'alemany

Calendari de proves d'anglès 

Calendari de proves de català

 

Convocatòria extraordinària 2020/2021:

Atenció! Les aules poden canviar. Comprovau en el taulell de l'entrada quina és la vostra aula el dia de la prova.

Calendari de proves d'alemany

Calendari de proves d'anglès 

Calendari de proves de català